This page is also available in: enEnglish (English)

Daftar Syarikat di Vietnam

Dengan pasaran buruh yang murah, ekonomi Vietnam membangun dengan stabil sejak ia melalui reformasi ekonomi pada 1986. Vietnam kini dianggap salah satu ekonomi paling bertenaga di rantau Asia.

Berbekal pasaran luas dan berkembang bagi modal dan barangan pengguna, pelbagai syarikat antarabangsa telah menubuhkan pengkalan di sini bagi perniagaan mereka. Kekuatan pasaran Vietnam terletak pada reformasi ekonominya yang terus dilakukan dengan fokus bagi menarik pelaburan asing ke negara ini agar mengekalkan pertumbuhan serta pembangunannya.

Pendaftaran syarikat di Vietnam hadir dengan kemungkinan berdepan cabaran ke atas pelabur, antaranya ialah kekurangan infrastruktur. Kerana negara tersebut masih membangun, infrastruktur tempatan masih dipertingkat dan perlu dibangunkan, dan ianya tidak secanggih jika dibandingkan dengan negara-negara membangun.

Rasuah memberikan cabaran kepada usaha menjalankan perniagaan di rantau ini, di samping kurangnya penguatkuasaan Harta Intelektual. Kekangan bahasa juga mungkin memberikan masalah kerana penterjemah dan jurubahasa perlu dilantik oleh kerana Bahasa Inggeris adalah antara bahasa terpenting di Vietnam.

 

Mendaftarkan Syarikat di Vietnam – Prosedurnya

Sama seperti setiap perniagaan lain, perkara pertama yang perlu dilakukan oleh setiap pelabur sebelum cuba mendaftarkan sebuah syarikat di Vietnam adalah menentukan nama syarikat dicadangkan tersedia untuk digunakan.

Nama perniagaan adalah salah satu perkara pertama yang setiap pelabur perlu selesaikan sebelum cuba meneruskan proses pendaftaran yang lain. Jika nama bertentangan dengan nama yang sudah ada atau nama telah diambil, permohonan pelabur untuk mendaftarkan perniagaan akan ditangguhkan sehingga nama yang lebih sesuai dapat dipastikan.

Sebaik sahaja nama itu telah diatur, langkah proses pendaftaran seterusnya adalah seperti berikut:

  • Dapatkan sijil pendaftaran perniagaan dan sijil pendaftaran cukai. Kedua-dua dokumen ini boleh diperolehi dari pejabat pendaftaran perniagaan tempatan di bawah Jabatan Perancangan dan Pelaburan.
  • Mendapatkan meterai syarikat rasmi dari pembuat meterai.
  • Dapatkan pendaftaran bagi sampel meterai dengan Pejabat Pendaftaran Perniagaan. Meterai itu perlu untuk menentukan nama perniagaan dan apakah nombor ID perniagaan.
  • Dapatkan akaun bank perniagaan.
  • Beli invois VAT pra-cetak daripada Jabatan Percukaian Perbandaran. Anda juga boleh memilih untuk mendapatkan invois VAT yang dicetak sendiri.
  • Dapatkan kandungan pendaftaran perniagaan yang diterbitkan di Portal Pendaftaran Perniagaan Negara.
  • Bayar cukai lesen perniagaan di pejabat cukai atau bank perdagangan yang membolehkan transaksi ini.
  • Dapatkan pendaftaran bagi perniagaan dengan Jabatan Perbandaran untuk Buruh, Pemborong dan Hal Ehwal Sosial untuk mengisytiharkan secara sah penggunaan buruh dalam perniagaan anda.
  • Dapatkan pendaftaran pekerja dengan Dana Insurans Sosial untuk bayaran yang akan dibuat kepada insurans kesihatan dan insurans sosial mereka.

Pelabur yang mendaftar sebuah syarikat kali pertama di Vietnam boleh merasa rimas dengan kertas kerja yang tidak diketahui tetapi perlu difailkan dengan sewajarnya agar sesebuah perniagaan dapat didaftarkan. Syukurlah, terdapat perkhidmatan profesional yang tersedia yang boleh membantu dengan penubuhan perniagaan.

Bagi memohon sebut harga dan maklumat lanjut berhubung Pendaftaran Syarikat di Vietnam, sila emel kami di info@3ecpa.com.my dan kami akan membalas dengan segera dalam tempoh 24 jam.