This page is also available in: enEnglish (English)

Daftar Syarikat di Thailand

Di dalam Gabungan Negara-Negara Rantau Asia Tenggara, atau lebih dikenali sebagai ASEAN, Thailand dilihat sebagai ekonomi kedua terbesar. Pasaran Thailand memiliki kekuatan dan daya tarikan ke atas pelabur tetapi seperti juga pasaran lain di dunia, ia hadir dengan beberapa cabarannya.

Ekonomi Thailand berkembang pesat saban tahun dan kebanyakan dari KDNKnya terhasil daripada pengilangan, komunikasi dan pengangkutan, kewangan, perhotelan dan restoran serta juga pertanian.

 

Faedah Mendaftar Syarikat di Thailand

Bagi pelabur berpotensi yang memikirkan untuk terjun ke pasaran Thailand, beberapa manfaat yang dapat diperoleh apabila menjalankan perniagaan di negara ini termasuklah:

  • Peningkatan golongan kelas pertengahan berpotensi menambah kuasa pembeli
  • Infrastuktur yang dibangunkan dengan baik menjadikan perniagaan di sini mudah diuruskan
  • Thailand berada dalam kedudukan 20% negara yang diundi kerana kemudahan menjalankan perniagaan
  • Thailand memiliki rancangan infrastuktur pelaburan yang komprehensif
  • Lembaga Pelaburan Thailand menawarkan insentif dan pusat-pusat industri moden untuk perniagaan

 

Cabaran-cabaran Mendaftarkan Perniagaan di Thailand

Antara cabaran-cabaran biasa yang dihadapi perniagaan di Thailand termasuk kurangnya pelaksanaan undang-undang Hakcipta Harta Intelek yang memudahkan produk dan idea anda ditiru atau dirompak sepenuhnya.

Thailand juga mempunyai beberapa undang-undang yang mengekang pemilikan asing dalam beberapa sektor, dan jika perniagaan yang anda hajati berada di dalam sektor yang disekat, ini bakal mendatangkan masalah kepada anda. Tidak lupa juga keperluan kompleks kastam yang menanti apabila anda mendaftar perniagaan di Thailand.

 

Langkah-langkah Mendaftarkan Syarikat di Thailand

Sebagai permulaan proses pendaftaran untuk syarikat anda di Thailand, anda perlu bermula dengan menempah nama syarikat yang akan digunakan. Nama perniagaan yang dimaksudkan mestilah tidak mendatangkan konflik dengan mana-mana perniagaan sedia ada yang lain, ataupun sudah digunakan. Proses ini biasanya dapat diselesaikan dalam 2-3 hari bekerja.

Peringkat seterusnya memerlukan anda memfailkan Memorandum Persatuan. Sebaik sahaja nama itu telah didaftarkan dan diluluskan, anda perlu memfailkan penyerahan dengan Jabatan Pembangunan Perniagaan untuk Memorandum Persatuan yang diperlukan.

Sebaik sahaja struktur saham perniagaan anda telah ditakrifkan dan digariskan dengan jelas, mesyuarat statutori perlu membantu untuk menentukan pelantikan para pengarah dan juruaudit pertama syarikat itu serta tanggungjawab masing-masing. Mesyuarat itu juga akan menentukan peraturan yang akan diguna pakai oleh syarikat, jika ada..

Fasa seterusnya melibatkan proses pendaftaran, yang perlu dilakukan dalam tempoh tiga bulan dari mesyuarat berkanun. Ini kemudian diikuti dengan pendaftaran bagi dokumen cukai dan kad ID dan nombor cukai, yang perlu dilakukan dengan Jabatan Hasil dalam tempoh 60 hari dari pemerbadanan syarikat.

Langkah seterusnya bagi majikan ialah untuk mendaftar akaun di bawah Akta Keselamatan Sosial yang dapat dilakukan dengan Pejabat Keselamatan Sosial dalam tempoh 30 hari dari tarikh pekerja mula bertugas.

Bagi mendapatkan informasi dan bimbingan berhubung pendaftaran syarikat di Thailand, hubungi kami di 3E Accounting untuk panduan seterusnya.

Untuk permohonan sebut harga serta maklumat lanjut tentang Mendaftar Syarikat di Thailand, sila hubungi kami di info@3ecpa.com.my dan kami bakal membalas dengan segera dalam tempoh 24 jam.