This page is also available in: enEnglish (English) zh-hans简体中文 (Chinese (Simplified))

Perancangan Cukai Korporat di Malaysia

Perancangan cukai adalah proses mencari opsyen cukai yang tersedia untuk menentukan bagaimana Syarikat boleh menjalankan urusniaga perniagaan supaya cukai dihapuskan atau dikurangkan.

Berikut adalah beberapa petunjuk yang syarikat boleh ambil perhatian untuk pertimbangan cukai, bergantung pada kedudukan cukainya..

 

Perancangan Cukai Am

 • Sebagai PKS (Secara umumnya, PKS merujuk kepada syarikat-syarikat pemastautin yang mempunyai modal berbayar berhubung dengan saham biasa bernilai RM2.5 juta atau kurang pada permulaan tempoh asas sesuatu YA), Pendapatan Bercukai RM500,000 yang pertama akan dikenakan cukai sebanyak 19% pada YA 2016 (18% pada YA 2017) dan Pendapatan Bercukai melebihi RM500,000 akan dikenakan cukai pada 24% pada YA 2016 (dalam Bajet 2017, adalah dicadangkan pengurangan kadar cukai bagi kenaikan pendapatan bercukai dilaksanakan bagi YA 2017 dan 2018). Oleh itu, dengan menentukan penghujung tahun pertama dengan tempoh yang lebih singkat atau lebih lpanjang, anda mungkin dikenakan jumlah kena cukai yang lebih rendah / lebih tinggi.
  Illustrasi:
  Sekiranya tempoh asas cukai pertama pada 1 Jan 2016 hingga 31 Disember 2016, anda membayar 19% bagi pendapatan bercukai di bawah RM 500,000. Sekiranya tempoh asas cukai pertama diubah kepada 1 Jan 2016 hingga 31 Jan 2017, anda membayar hanya 18% bagi pendapatan bercukai di bawah RM 500,000. Jumlah penjimatan cukai adalah RM5,000.
 • Dengan hanya mejelaskan bahawa salah satu matlamat Syarikat adalah sebagai pegangan pelaburan, ia mampu memberi kesan dalam mengandaikan bahawa sesetengah pelupusan tanah atau harta oleh Syarikat adalah pelupusan aset modal daripada pelupusan saham dalam perdagangan, yang memberikan perbezaan apabila ia tiba kepada penilaian cukai yang kena dibayar.
 • Anggarkan cukai perlu dibayar anda pada jumlah yang tepat bagi mengelakkan penalti bagi anggaran kurang ke atas cukai perlu dibayar di bawah Akta Cukai Pendapatan. Syarikat boleh menghantar CP 204A bagi menyemak anggaran cukai perlu dibayar dalam bulan keenam atau kesembilan pada tempoh asas.
 • Mohon insentif cukai industri khusus contohnya Status MSC.

 

Bagi syarikat-syarikat yang mengalami kerugian / membuat pembayaran tanpa cukai

 • Kerugian perniagaan boleh ditolak terhadap pendapatan dari semua sumber dalam tahun semasa. Apa-apa kerugian yang tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan untuk selama-lamanya untuk digunakan terhadap pendapatan dari mana-mana sumber perniagaan. Sekiranya syarikat itu tidak aktif, pengambilalihan kerugian hanya dibenarkan jika ujian kesinambungan pemegang saham dipenuhi.
 • Elaun modal yang tidak diserap boleh dibawa ke hadapan tanpa had untuk digunakan terhadap pendapatan dari sumber perniagaan yang sama. Sekiranya syarikat itu tidak aktif, pengemukaan elaun modal hanya dibenarkan jika ujian kesinambungan pemegang saham dipenuhi.
 • Elaun modal yang tidak diserap boleh dibawa ke hadapan tanpa had untuk digunakan terhadap pendapatan dari sumber perniagaan yang sama. Sekiranya syarikat itu tidak aktif, pengemukaan elaun modal hanya dibenarkan jika ujian kesinambungan pemegang saham dipenuhi.

 

Bagi syarikat dalam kedudukan membayar cukai

 • Elaun modal boleh digunakan untuk mengurangkan pendapatan bercukai.
 • Pengisytiharan yuran pengarah / bayaran kontraktor boleh dipertimbangkan jika perkiraan itu menawarkan potensi penjimatan cukai. Ini boleh dilakukan melalui perancangan cukai yang melibatkan perbandingan kadar cukai yang berkesan.
 • Syarikat juga boleh mempertimbangkan pembiayaan hutang ke atas pembiayaan ekuiti kerana perbelanjaan faedah adalah potongan cukai dengan syarat wang yang dipinjam digunakan untuk tujuan perniagaan.
 • Semakan boleh dilakukan atas hutang belum jelas untuk menghapuskan hutang tertunda yang lama yang tidak dapat dipulihkan.
 • Semakan boleh dilakukan pada stok usang untuk dilupuskan.
 • Bayaran bonus tahunan kepada pekerja (amaun bonus sebenar mesti dipastikan dan dimaklumkan kepada pekerja dengan itu ‘menyebabkan tanggungan’ perbelanjaan bonus, walaupun bayaran dibuat selepas akhir tahun)
 • Syarikat boleh menilai semula akaun untuk mengenal pasti apa-apa perbelanjaan akrual yang tertinggal.

Semua keputusan perniagaan hari ini mempunyai implikasi cukai dan adalah penting bagi syarikat untuk menguruskan keperluan cukai pendapatan dengan cekap. Di PLT 3E Accounting, kami bekerjasama rapat dengan anda untuk mengenal pasti strategi cukai dengan fungsi paling baik dalam organisasi anda dan menguruskan pematuhan cukai anda.

Hubungi kami hari ini untuk Perancangan Cukai Pendapatan Korporat di info@3ecpa.com.my untuk perundingan percuma!