This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Perancangan Cukai Korporat di Malaysia

Perancangan Cukai Korporat di MalaysiaPerancangan cukai merupakan proses mencari pilihan cukai yang tersedia dalam usaha menentukan bagaimana Syarikat boleh melaksana urusan perniagaan agar cukai dapat diketepikan atau dikurangkan.

Di bawah adalah beberapa nasihat yang dapat diambil kira syarikat sebagai pertimbangan cukai, bergantung kepada kedudukan cukainya.

 

Perancangan Cukai Am

 • Sebagai sebuah PKS (Umumnya, PKS merujuk kepada syarikat pemastautin dengan modal berbayar berhubung saham biasa sebanyak RM2.5 juta atau kurang darinya pada permulaan tempoh asas bagi Tahun Pentaksiran (YA)), Pendapatan Dikenakan Cukai RM500,000 yang pertama akan dicukai pada kadar 17% dalam YA 2019 dan Pendapatan Dikenakan Cukai melebihi RM500,000 akan dicukai pada kadar 24%. Bermula dari YA 2020, pendapatan dikenakan cukai yang pertama yang tertakluk kepada kadar cukai pendapatan 17% akan dinaikkan daripada RM500,000 kepada RM600,000. Selain itu, kadar cukai konsesi hanya diberi kepada Syarikat yang memiliki pendapatan perniagaan daripada satu atau lebih sumber bagi tahun pentaksiran yang berkaitan dengan tidak melebihi RM50 juta selain daripada modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta. Maka, dengan menentukan penghujung tahun pertama dengan tempoh lebih pendek atau lebih panjang, anda boleh mendapat jumlah cukai kena bayar yang lebih rendah/lebih tinggi.
  Illustrasi:
  Sekiranya tempoh asas cukai pertama adalah 1 Jan 2019 sehingga 31 Disember 2019, anda akan membayar 17% bagi pendapatan dikenakan cukai RM500,000 dan ke bawah. Sekiranya tempoh asas cukai pertama diubah kepada 1 Jan 2019 sehingga 31 Jan 2020, anda membayar hanya 17% bagi pendapatan dikenakan cukai RM600,000 dan ke bawah. Jumlah penjimatan cukai adalah RM7,000.
 • Dengan menyatakan bahawa salah satu objektif Syarikat adalah pegangan pelaburan (dan disokong fakta / dokumentasi), ia boleh memberi kesan dalam mempertikai sebilangan penjualan tanah dan harta tanah oleh Syarikat adalah penjualan bagi aset modal berbanding penjualan stok dalam dagangan, yang memberi perbezaan berkaitan pentaksiran cukai kena bayar.
 • Anggarkan cukai perlu dibayar anda dengan tepat bagi mengelak penalti bagi kurang anggaran untuk cukai kena bayar di bawah Akta Cukai Pendapatan. Syarikat boleh menghantar CP 204A bagi menilai kembali anggaran cukai kena bayar pada bulan keenam atau/dan bulan kesembilan dalam tempoh asas.
 • Pohon untuk insentif cukai tertentu industri seperti Status.
 • Simpan rekod. Dokumentasi sokongan bagi transaksi adalah mustahak bagi menyokong potongan cukai seperti didakwa. Contoh contoh termasuklah invois, resit, kontrak, perjanjian dan sebagainya. Jika pembayar cukai tidak boleh memberi dokumentasi secukupnya bagi menyokong perbelanjaan yang didakwa sebagai pemotongan dari cukai, LHDN mungkin melarang potongan yang membawa kepada tambahan cukai kena bayar dan penalti besar dikenakan. Maka, adalah mustahak untuk menyimpan semua dokumen sokongan yang relevan dan memastikan ia tersedia sekiranya diperlukan bagi tujuan audi
 • Bermula segera bagi mengoptimumkan potongan cukai. Secara am, perbelanjaan pra-permulaan adalah tidak dibenarkan untuk potongan berbanding pendapatan kasar kerana ia tidak sepenuhnya dan tidak secara eksklusif ditanggung dalam penjanaan pendapatan.
 • Buat anggaran implikasi cukai pegangan sekiranya terdapat pembayaran yang dibuat kepada bukan pemastautin.

 

Untuk Syarikat Yang Mencatat Kerugian / Dikedudukan Tidak Membayar Cukai

 • Pinjaman perniagaan boleh diketepikan berbanding pendapatan dari semua sumber dalam tahun semasa. Sebarang kerugian tidak digunakan boleh dibawa ke hadapan sepenuhnya untuk diguna berbanding pendapatan dari sumber sebarang perniagaan. (bermula YA 2019, had masa adakah 7 tahun pentaksiran). Jika syarikat adalah dorman, membawa ke hadapan kerugian hanya dibenarkan jika ujian kelangsungan pemegang saham dipenuhi
 • Elaun modal tidak diserap boleh dibawa ke hadapan sepenuhnya untuk diguna berbanding keuntungan dari sumber perniagaan yang sama. Jika syarikat adalah dorman, elaun modal boleh dibawa ke hadapan dan dibenarkan hanya jika ujian kelangsungan pegangan saham dipenuhi.
 • Pelepasan kumpulan adalah skim yang membolehkan syarikat berkaitan Malaysia untuk membuat potongan 70% dari kerugian perniagaan diubah bagi tahun semasa untuk membenarkan syarikat daripada mentakrif pendapatan agregat dari sebuah syarikat lain (tertakluk kepada syarat).

 

Untuk Syarikat Di Kedudukan Membayar Cukai

 • Elaun modal dapat diguna bagi mengurangkan pendapatan boleh dicukai.
 • Pengisytiharan yuran pengarah / yuran kontraktor boleh dikira jika aturan tersebut menawarkan potensi penjimatan cukai. Ini boleh dilakukan melalui perancangan cukai yang melibatkan perbandingan kadar cukai secara efektif.
 • Syarikat boleh mempertimbang pembayaran hutang berbanding pembayaran ekuiti kerana perbelanjaan faedah adalah dibenarkan bagi potongan cukai jika wang dipinjam digunakan bagi tujuan perniagaan.
 • Penilaian mungkin dibuat bagi hutang tertunggak untuk mengetepikan hutang lapuk yang tidak boleh dijelaskan.
 • Penilaian boleh dilakukan ke atas stok lama untuk dibatalkan.
 • Pembayaran bonus tahunan kepada pekerja (amaun bonus sebenar perlu ditentukan dan diumumkan kepada pekerja yang menyebabkan perbelanjaan boleh ditanggung, tanpa mengira sama ada pembayara dibuat pada hujung tahun).
 • Syarikat boleh menilai semula akaun bagi mengenal pasti sebarang perbelanjaan terakru yang tertinggal.
 • Penangguhan pendapatan boleh dicukai kepada tahun pentaksiran seterusnya. Penangguhan mungkin menyebabkan ia dicaj pada kadar cukai korporat lebih rendah, dalam kes di mana terdapat pengurangan pada kadar cukai korporat. Ini menyebabkan terdapat penjimatan cukai dan aliran tunai.
 • Membawa ke hadapan perbelanjaan cukai boleh dikenakan potongan juga mengurangkan cukai kena bayar.
 • Kenderaan bermotor – membuat tuntutan elaun modal untuk kenderaan syarikat, dan pembayaran semula perbelanjaan kenderaan bermotor untuk kegunaan perniagaan (faedah kenderaan bermotor perlu dilampirkan di dalam borang EA). Pembayar cukai dinasihatkan menyimpan rekod untuk kegunaan perniagan dan persendirian.
 • Faedah pelepasan cukai
 • Gratuiti

Semua keputusan perniagaan hari ini mempunyai implikasi cukai dan ianya mustahak bagi syarikat menguruskan keperluan cukai pendapatannya secara berkesan. Di 3E Accounting Malaysia, kami bekerja rapat dengan anda bagi mengenal pasti strategi cukai yang terbaik di dalam organisasi anda dan menguruskan pematuhan cukai anda.

Hubungi kami hari ini untuk Pelan Cukai Pendapatan Korporat di info@3ecpa.com.my dan dapatkan khidmat perundingan secara percuma!