This page is also available in: enEnglish (English) zh-hans简体中文 (Chinese (Simplified))

Perancangan Cukai bagi Cukai Pendapatan Individu di Malaysia

Perancangan Cukai Individu bagi 2016 – Bagaimana menjimatkan pembayaran cukai

Perancangan Cukai Individu untuk 2016 perlu diselesaikan sebelum 31 Disember 2016. Ini adalah penting untuk menganggarkan cukai pendapatan anda untuk 2016, memenuhi syarat untuk potongan cukai yang betul, dan akhirnya untuk mengurangkan pendapatan bercukai anda serta membayar cukai pada kadar rendah.

Adalah TERLALU LEWAT untuk menanti sehingga akhir tahun. Rancanglah lebih awal untuk menjimatkan lebih banyak cukai. Berikut adalah langkah-langkah penting yang boleh anda ambil sebelum akhir tahun ini untuk menurunkan kadar cukai 2016 anda.

 

1. Anggarkan Cukai Anda

Mulakan dengan anggaran pendapatan bercukai anda untuk tahun 2016, ketahuilah kadar cukai dan rancang pembayaran cukai untuk tahun 2016.

PKS (Syarikat / PLT dengan modal berbayar kurang daripada RM2.5 juta), kadar cukai pendapatan adalah 19% untuk pendapatan RM500,000 pertama yang boleh dikenakan cukai. Sekiranya kadar cukai efektif individu anda lebih tinggi daripada 19%, lebih efisien untuk membiayai pendapatan perniagaan di bawah Syarikat / PLT.

PKS (Syarikat / PLT dengan modal berbayar kurang daripada RM2.5 juta), kadar cukai pendapatan adalah 19% untuk pendapatan RM500,000 pertama yang boleh dikenakan cukai. Sekiranya kadar cukai berkesan individu anda lebih tinggi daripada 19%, lebih efisien untuk membiayai pendapatan perniagaan di bawah Syarikat / PLT.

Estimate Your Taxes

 

2. Memaksimakan Potongan Cukai

Potongan cukai mengurangkan pendapatan yang boleh dikenakan cukai anda. Jumlah potongan anda ditolak daripada pendapatan bercukai untuk menentukan jumlah pendapatan bercukai anda sepanjang tahun. Gunakan sepenuhnya pelepasan cukai yang ada bagi menjimatkan lebih banyak bayaran cukai.

Berikut adalah potongan cukai biasa untuk individu pemastautin termasuk sumbangan / hadiah dan pelepasan cukai yang diluluskan. Sila klik untuk senarai lengkap untuk bantuan, potongan cukai dan rebat. complete lists for reliefs, tax deductions and rebates

Medical check-up
Pemeriksaan Kesihatan – RM500

Dapatkan pemeriksaan kesihatan penuh untuk diri sendiri, pasangan atau anak dan anda berhak mendapat pelepasan cukai sehingga RM500

Purchase of books magazines
PEMBELIAN BUKU/MAJALAH – RM1,000

kecuali akhbar atau bahan bacaan terlarang

Education fees
YURAN PENDIDIKAN (SENDIRI) – RM7,000

mana-mana kursus pengajian sehingga peringkat tertiari di sebarang institusi yang diluluskan di Malaysia:
(i) sehingga ke peringkat pengajian tinggi (selain daripada ijazah di peringkat Sarjana atau Kedoktoran), untuk tujuan memperolehi kelayakan atau kemahiran di bidang perundangan, perakaunan, pembiayaan Islam, teknikal, vokasional, perindustrian, sains atau teknologi; atau (ii) mana-mana kursus pengajian untuk ijazah di peringkat Sarjana atau Doktor Falsafah.

Purchase of personal computer
PEMBELIAN KOMPUTER PERIBADI BAGI INDIVIDU – RM3,000
Kelayakan ini tidak meliputi pembelian peralatan yang mampu berfungsi dengan fungsi komputer seperti tablet dan telefon bimbit. Pengurangan hanya dibenarkan sekali dalam setiap 3 tahun.
Skim Simpanan Pendidikan Nasional
DEPOSIT BERSIH DALAM SKIM SIMPANAN PENDIDIKAN NASIONAL (SSPN) – RM6,000

Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN-i) adalah skim simpanan atau instrumen yang direka khusus oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) untuk pendidikan tinggi. Pelepasan cukai diberikan pada jumlah yang didepositkan di SSPN oleh individu untuk pendidikan anak-anaknya boleh ditolak sehingga maksimum RM6,000 (berkuatkuasa dari tahun taksiran 2012 hingga 2017). Potongan yang dibenarkan adalah terhad kepada jumlah bersih yang disimpan dalam tahun asas sahaja.

Purchase of sports equipment
PEMBELIAN ALATAN SUKAN – RM300

Peralatan sukan termasuk peralatan dengan jangka hayat pendek contohnya. bola golf dan bulu tangkis tetapi tidak termasuk pakaian sukan, misalnya pakaian renang dan kasut sukan.

Private retirement scheme and deferred annuity
SKIM PERSARAAN SWASTA DAN ANNUITI TERTUNDA – RM3,000

Skim Persaraan Swasta (PRS) adalah skim pelaburan jangka panjang sukarela yang direka untuk membantu individu mengumpul tabungan untuk persaraan.

Di samping itu, kerajaan Malaysia memberikan insentif PRS golongan muda sebanyak RM500 kepada penyumbang yang menyertai skim PRS dengan mengumpul jumlah caruman kasar minimum sebanyak RM1,000 dalam tempoh setahun. Insentif ini akan disediakan untuk tempoh 5 tahun dari 2014 hingga 2018.

Education and medical insurance
INSURAN PENDIDIKAN DAN KESIHATAN – RM3,000

Premium insurans berkenaan dengan pendidikan atau manfaat perubatan untuk individu, suami, isteri, atau anak

 

3. Tingkatkan Sumbangan KWSP Anda

Bahagian KWSP majikan tidak akan dikenakan cukai pendapatan peribadi untuk pekerja (tidak kira apa-apa % yang disumbangkan oleh majikan).

Contoh

Syarikat menyumbang 25% bagi potongan KWSP majikan kepada pekerja.

Perspektif syarikat

Sumbangan KWSP 25% adalah perbelanjaan syarikat. Walau bagaimanapun, syarikat itu hanya boleh menuntut 19% sebagai perbelanjaan yang boleh ditolak bagi pelaporan cukai pendapatan korporat. Baki 6% adalah perbelanjaan yang tidak boleh ditolak.

Perspektif pekerja

Tiada kesan kepada pekerja. Pekerja masih akan dikenakan cukai pendapatan peribadi atas gaji kasarnya (tidak termasuk bahagian KWSP majikan).

 

4. Struktur Semula Pakej Saraan Anda

Penginapan Perumahan (tidak lengkap)

– pengarah pekerja atau perkhidmatan – Lebih rendah sebanyak 30% daripada saraan tunai * atau nilai penginapan yang ditakrifkan

– pengarah syarikat terkawal – Nilai penginapan yang ditetapkan

Kad petrol / petrol atau elaun perjalanan dan kadar tol

Jumlah amaun yang dibayar oleh majikan. Pengecualian sehingga RM6,000 setahun jika elaun / perkuisit adalah untuk tugas rasmi **

Subsidi / elaun penjagaan kanak-kanak

Jumlah amaun yang dibayar oleh majikan. Pengecualian sehingga RM2,400 setahun **

Bayaran / elaun tempat letak kereta
Dikecualikan sepenuhnya **

Elaun makan
Dikecualikan sepenuhnya **

Faedah atas subsidi pinjaman

Pinjaman berjumlah RM300,000 untuk kenderaan bermotor dan kenderaan penumpang dan pendidikan **

** Pengecualian tidak dilanjutkan kepada pengarah syarikat terkawal, pemilik tunggal dan perkongsian.

 

5. Simpan Dokumen dan Rekod

Semua dokumen dan rekod sokongan untuk Pulangan Cukai anda (cth. Resit premium insurans, bil perubatan ibu bapa dan baucar dividen) perlu disimpan selama 7 tahun.

Untuk resit atau bil yang kurang jelas, buat salinan fotokopi. Secara alternatif, buat imbasan dan simpan salinan elektronik untuk mudah mendapatkannya semula kemudian.

 

6. Dapatkan Bantuan Profesional

Pertimbangkan untuk mendapatkan khidmat akauntan dan perunding cukai berkelayakan seperti 3E Accounting untuk membantu anda merancang dan menyediakan cukai secara berkesan. 3E Accounting dapat membantu anda memaksimumkan potongan dan pelepasan yang sah secara khusus untuk situasi anda bagi penjimatan yang signifikan dalam jangka panjang.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Perancangan Cukai Individu, sila emel kami d info@3ecpa.com.my bagi khidmat perundingan percuma.