This page is also available in: enEnglish (English)

Kadar Cukai Pendapatan Peribadi Malaysia

Skala cukai berkala dikenakan untuk pendapatan yang dikenakan cukai kepada pembayar cukai pemastautin, bermula dari 0% (pada RM5,000 pertama) hingga maksimum 28% atas pendapatan bercukai melebihi RM1,000,000 yang berkuat kuasa dari Tahun Pentaksiran 2016.

Individu bukan pemastautin membayar cukai pada kadar rata 28% berkuat kuasa dari Tahun Pentaksiran 2016. Kadar lain dikenakan untuk kelas pendapatan khas, misalnya faedah atau royalti.

 

Kadar Cukai Pemastautin

  Tahun Pentaksiran 2017 Tahun Pentaksiran 2018
Pendapatan Bercukai Kadar Cukai Pendapatan (%) Cukai Kena Bayar Kasar Kadar Cukai Pendapatan (%) Cukai Kena Bayar Kasar
Pada RM5,000
Kadar RM5,000 seterusnya
0
1
0
50
0
1
0
50
Pada RM10,000
Kadar RM10,000 seterusnya

1
50
100

1
50
100
Pada RM20,000
Kadar RM15,000 seterusnya

5
150
750

3
150
450
Pada RM35,000
Kadar RM15,000 seterusnya

10
900
1,500

8
600
1,200
Pada RM50,000
Kadar RM20,000 seterusnya

16
2,400
3,200

14
1,800
2,800
Pada RM70,000
Kadar RM30,000 seterusnya

21
5,600
6,300

21
4,600
6,300
Pada RM100,000
Kadar RM50,000 seterusnya

24
11,900
12,000

24
10,900
12,000
Pada RM150,000
Kadar RM100,000 seterusnya

24
23,900
24,000

24
22,900
24,000
Pada RM250,000
Kadar RM150,000 seterusnya

24.5
47,900
36,750

24.5
46,900
36,750
Pada RM400,000
Kadar RM200,000 seterusnya

25
84,650
50,000

25
83,650
50,000
Pada RM600,000
Kadar RM400,000 seterusnya

26
134,650
104,000

26
133,650
104,000
Pada RM1,000,000
Melebihi RM1,000,000

28
238,650
28
237,650

 

KADAR CUKAI PENDAPATAN — PEKERJA BERPENGETAHUAN DI ISKANDAR MALAYSIA

Berkuatkuasa dari Tahun Pentaksiran 2010, pendapatan penggajian seseorang yang merupakan seorang pekerja berpengetahuan yang tinggal di Iskandar Malaysia dan bekerja dengan seseorang yang menjalankan aktiviti berkelayakan akan dikenakan cukai sebanyak 15% daripada pendapatannya yang boleh dikenakan cukai. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia telah menjelaskan bahawa individu layak boleh memilih untuk dikenakan cukai sebanyak 15% dengan menunjukkan pilihan dalam borang pulangan. Jika tidak, individu akan dikenakan cukai pada kadar skala.

Peraturan Perintah PU Cukai Pendapatan (Penetapan Pekerja Berpengetahuan, Aktiviti Berkelayakan dan Wilayah Tertentu) 2010 dikeluarkan pada 29 September 2010.

Kaedah-Kaedah di atas terpakai kepada orang layak yang telah diluluskan oleh Menteri Kewangan atas permohonan yang dibuat pada atau selepas 24 Oktober 2009 tetapi tidak lewat dari 31 Disember 2015. Dengan kelulusan, pendapatan penggajiannya dari 1 Januari 2010 dari yang ditetapkan syarikat akan tertakluk kepada cukai pada kadar konsesi sebanyak 15%.

 

Perintah itu memberikan takrif untuk istilah berikut:

(i) Orang berkelayakan

(ii) Syarikat dilantik

(iii) Pekerja berpengetahuan, aktiviti yang berkelayakan dan rantau tertentu

 

Kawasan-kawasan yang ditentukan di Wilayah Pembangunan Iskandar adalah:

(i) Nusajaya

(ii) Pembangunan Pintu Barat / Western Gate Development

(iii) Daerah Pusat Perniagaan Johor Bahru

(iv)  Pembangunan Gerbang Timur (v) Skudai – Senai

 

KADAR CUKAI PENDAPATAN — PROGRAM PAKAR KEMBALI

Untuk menggalakkan profesional Malaysia yang berpengalaman kembali dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, pendapatan pekerjaan pekerja yang diluluskan di bawah Program Pakar Kembali (REP) akan dikenakan cukai pada kadar rata 15% untuk tempoh 5 tahun. Ini berkuat kuasa dari Tahun Pentaksiran 2012.

Perintah gazet telah dikeluarkan pada 24 Mei 2012, Kaedah Cukai Pendapatan (Menentukan Individu dan Tahun Tertentu Penilaian Di bawah Program Pakar Kembali) [PU (A) 151], untuk memperuntukkan pendapatan yang boleh dikenakan cukai bagi individu tertentu yang tertakluk kepada cukai di bawah Akta Cukai Pendapatan.

Individu yang dimaksudkan ialah:

(a) para pemohon di bawah Program Pakar Kembali telah diluluskan oleh Menteri Kewangan;

(b) yang mana pendapatannya diterima daripada pekerjaan dengan pemastautin di Malaysia; dan

(c) yang mana pekerjaannya bermula pada atau selepas 1 Mei 2011.

Terma dan syarat lanjut mengenai REP juga boleh didapati di laman sesawang Talent Corporation Malaysia Berhad www.talentcorp.com.my.

Nyata sekali, berurusan dengan cukai bukanlah perkara yang mudah tanpa nasihat dan bantuan pakar. Terus sahaja menghubungi kami sekiranya anda tidak pasti bagaimana memfailkan cukai pendapatan peribadi anda.