This page is also available in: enEnglish (English)

Cukai Keuntungan Harta Tanah (RPGT) di Malaysia

Cukai Keuntungan Harta Tanah (RPGT) adalah cukai yang dikenakan ke atas keuntungan yang diperoleh daripada pelupusan harta tanah dan dibayar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Oleh itu, RPGT hanya terpakai kepada penjual. Ia telah digantung buat sementara waktu pada tahun 2008-2009, dan diperkenalkan semula pada tahun 2010. Pada tahun 2014, RPGT dinaikkan untuk tahun ke-5 berturut-turut sejak tahun 2009. Berdasarkan Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, RPGT adalah cukai ke atas keuntungan yang boleh dikenakan dari pelupusan harta tanah. Keuntungan yang boleh dicaj adalah keuntungan apabila harga pelupusan melebihi harga pembelian harta tanah. RPGT terpakai kepada kedua-dua pemastautin dan bukan pemastautin. Anda hanya akan dikenakan cukai ke atas keuntungan modal bersih positif yang merupakan harga pelupusan yang kurang dari harga yang dibeli yang kurang daripada pelbagai caj seperti; (duti setem, bayaran guaman, caj iklan, dll). Di samping itu, pelepasan atau waiver atas jumlah yang dikenakan cukai diberi kepada individu (tetapi bukan syarikat).

Tempoh pegangan adalah dari tarikh perjanjian Jual & Beli hingga tarikh pelupusan. Cukai Keuntungan Modal (CGT) adalah cukai ke atas keuntungan modal, dengan keuntungan yang diperolehi daripada penjualan aset bukan inventori yang lebih besar daripada jumlah yang direalisasikan dari penjualan. Keuntungan modal yang paling umum dapat dilihat dari penjualan saham, bon, logam berharga dan harta benda. Tidak semua negara melaksanakan cukai keuntungan modal dan kebanyakannya mempunyai kadar cukai yang berbeza untuk individu dan korporat. Sebagai contoh, A membeli sebidang harta pada tahun 2000 dengan nilai RM500,000. Seterusnya, A menjual harta itu kepada B pada nilai RM700,000, dengan memperoleh RM200,000 daripada pelupusan harta itu. RPGT dikira untuk RM200,000.

RPGT hanya boleh dikenakan jika terdapat keuntungan yang diperoleh dari pelupusan harta tersebut. Oleh itu, jika harga pelupusan lebih rendah daripada harga pemerolehan, tiada keuntungan yang diperoleh dan oleh itu tiada RPGT yang perlu dibayar. Begitu juga, jika harga pelupusan adalah sama dengan harga perolehan, tidak ada keuntungan yang boleh dikenakan cukai ataupun kerugian yang dibenarkan. Oleh itu, tiada RPGT dibayar. Seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, peguam cara pembeli dikehendaki mengekalkan 3% dari harga belian dari deposit dan menghantarnya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri dalam tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh perjanjian jual beli untuk memenuhi RPGT yang kena dibayar. Terdapat pengecualian yang dibenarkan untuk RPGT.

 

Antara pengecualian adalah:

1) Pengecualian ke atas keuntungan dari pelupusan harta kediaman sekali seumur hidup kepada individu (Sila gunakan peluang ini sekali dalam seumur hidup dengan bijak!)

2) Pengecualian ke atas keuntungan yang terhasil daripada pelupusan harta tanah antara anggota keluarga (contohnya suami dan isteri, ibu bapa dan kanak-kanak dan datuk nenek dan cucu)

Dalam keadaan ini, pemindah itu dianggap tidak mendapat untung dan tidak mengalami kerugian dan penerima pindahan dianggap telah memperoleh harta itu pada harga perolehan yang sama dengan harga perolehan yang dibayar oleh pemindah bersama-sama dengan segala perbelanjaan yang dibenarkan yang dilakukan oleh pemindah itu. Selain daripada pemindahan di atas, sebarang bentuk pemindahan antara ahli keluarga tidak berhak bagi permohonan pengecualian, seperti pemindahan antara adik-beradik.

3) 10% keuntungan ATAU RM10,000 setiap transaksi (yang mana lebih tinggi) tidak boleh dikenakan cukai

Menurut pengumuman Bajet 2014, kadar untuk RPGT telah meningkat. Alasan kerajaan untuk kenaikan ini adalah bagi mengurangkan kegiatan spekulasi terhadap harga rumah dan pasar hartanah. Bagi pemilik hartanah yang ingin mengelak daripada membayar Cukai Keuntungan Harta Tanah, satu-satunya langkah yang juga paling bijak adalah menjual harta anda selepas 5 tahun pemilikan.

Kadar RPGT semasa adalah seperti berikut:

Real Property Gains Tax in Malaysia