This page is also available in: enEnglish (English) zh-hans简体中文 (Chinese (Simplified))

Tanggungjawab & Hak Individu di Malaysia

Taxation Responsibilities

 

-Individu menerima pendapatan tahunan melebihi RM30,672 setahun (selepas potongan KWSP)
-Individu berkahwin dengan pasangan tidak bekerja yang menerima pendapatan tahunan melebihi RM40,344 setahun (selepas potongan KWSP)
-Individu yang menjalankan perniagaan
-Pekerja baharu yang tertakluk kepada Potongan Cukai Bulanan (PCB)
-Individu yang layak bagi pulangan cukai yang telah dipotong dari pendapatan dividen
-Individu yang menjual/membeli hartanah.

KATEGORI DOKUMEN SOKONGAN
Pendapatan Bukan Perniagaaan – Kad Pengenalan (Kad pengenalan baru, tentera, polis atau paspot)
Pendapatan Perniagaan – Kad Pengenalan (Kad pengenalan baru, tentera, polis atau paspot) – Sijil Pendafaran Perniagaan

– Nombor Telefon
– Alamat (surat menyurat, rumah, premis perniagaan dan emel)
– Nama dan nombor akaun bank (bagi tujuan bayaran balik, jika ada)

 • Kemaskini dengan majikan

– Lengkapkan maklumat borang TP1/ TP3 bagi PCB
– Hantar kepada majikan

-Tuntutan boleh dikemaskini dari semasa ke semasa dan akan dipra-isi di dalam Borang Pulangan Cukai Pendapatan (e-Filing) bagi tahun pentaksiran yang berkaitan.

 • Periksa rekod transaksi cukai e-Lejar

-Pastikan amaun yang dipotong oleh majikan tepat dengan amaun yang diremitkan kepada LHDNM
-Pastikan bayaran PCB dan CP500 menunjukkan angka yang tepat
-Pantau lebihan bayaran baki cukai / cukai terlebih bayar

 • Periksa status permohonan menggunakan nombor permohonan dalam tempoh 3 hari bekerja selepas penghantaran dokumen lengkap melalui e-Daftar
Perkara Pendapatan Bukan Perniagaan Pendapatan Perniagaan
Jenis-Jenis Borang
(e-Filing)
e-Be/ e-BT/ e-M/ e-MT e-B/ e-BT/ e-M/ e-MT/ e-P
Tarika akhir menghantar Borang Pulangan Cukai Pendapatan dan membayar baki cukai kena bayar 30 APRIL 30 JUN
 • Patuhi jadual pembayaran cukai

– Pekerjaan      : Potongan Cukai Bulanan (PCB)
– Selain Pekerjaan: Notis Pembayaran Ansuran (CP500)

 • Bayar baki cukai melalui ByrHASIL atau agen yang dilantik LHDNM
Taxation Responsibilities
ANSURAN INDIVIDU
PEKERJAAN (PCB) Potongan cukai berdasarkan Peraturan PCB Bayar sebelum / pada 15 haribulan setiap bulan
SELAIN PEKERJAAN (CP500) 6 X ansuran akan dikeluarkan LHDNM Pembayaran bermula Mac Ansuran perlu dibayar dalam tempoh 30 hari Pohon pindaan sebelum 30 Jun (jika diperlukan)
 • Nombor Cukai Pendapatan
 • Nama dan Nombor Kad Pengenalan
 • Alamat
 • Tahun Pentaksiran
 • Jumlah Ansuran
 • Jumlah Bayaran
 • Dapatkan maklumat cukai dan nasihat yang betul
 • Beri buah fikiran dan komen (idea_desire@hasil.gov.my)
 • Rayuan (dalam tempoh dibenarkan berserta dokumen lengkap)
*Y/A=Year of Assessment / Tahun Pentaksiran
PENDAPATAN BERCUKAI (RM) KADAR CUKAI INDIVIDU PEMASTAUTIN KADAR CUKAI INDIVIDU PEMASTAUTIN
*Y/A 2015 *Y/A 2016
1-5,000 0% 0%
5,001-20,000 1% 1%
20,001-35,000 5% 5%
35,001-50,000 10% 10%
50,001-70,000 16% 16%
70,001-100,000 21% 21%
100,001-250,000 24% 24%
250,001-400,000 24.5% 24.5%
400,001 – 600,000 25% 25%
600,001 – 1,000,000 25% 26%
Melebihi 1,000,000 25% 28%