This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Insentif Cukai di Malaysia

Terdapat pelbagai jenis insentif cukai yang ditawarkan di Malaysia dalam bentuk pengecualian cukai, elaun yang berkaitan dengan perbelanjaan modal dan pemotongan cukai yang dipertingkatkan. Walaupun pendapatan adalah dikecualikan daripada cukai, cukai harus dibayar ke atas dividen yang dibayar atas pendapatan dikecualikan cukai. Dalam kes elaun, terdapat peruntukan untuk membawa ke hadapan elaun yang tidak digunakan sehingga ia digunakan sepenuhnya. Insentif cukai yang dinyatakan di atas boleh dimanfaatkan oleh syarikat pemastautin cukai.

 

A. Sektor Pengilangan / Perkhidmatan / Perdagangan

Status Perintis (PS) dan Elaun Cukai Pelaburan (ITA)

Syarikat-syarikat yang secara amnya memulakan pengeluaran kurang daripada setahun dan berada di bawah aktiviti digalakkan atau kriteria produk yang digalakkan dalam pembuatan, pemprosesan makanan, pertanian, hotel, pelancongan atau sektor perindustrian atau komersil lain layak mendapat faedah di bawah ITA atau PS.

Status Perintis (PS): Cukai akan dikecualikan pada 70% daripada pendapatan untuk tempoh 5 tahun dari tarikh permulaan pengeluaran.
Elaun Cukai Pelaburan (ITA): Dari tarikh kelulusan sehingga tempoh 5 tahun, 60% QCE, atau Perbelanjaan Modal Layak harus diimbangi terhadap 70% pendapatan statutori untuk setiap tahun sehingga YA akan sepenuhnya digunakan.

Syarikat juga boleh memilih elaun pelaburan semula dengan menyerahkan status PS/ITAnya, tetapi ini perlu dilakukan sebelum tamatnya status PS/ITA.

Skim Insebtif Khas

Syarikat-syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan menjana hasil dari “perniagaan yang diluluskan” dari Menteri Kewangan layak untuk skim ini.

Insentif:
Syarikat boleh menikmati pengecualian cukai ke atas 70% pendapatan berkanun (kecuali kadar disebut oleh Menteri) mengenai perniagaan yang diluluskan atau pengecualian cukai pendapatan ke atas pendapatan statutori perniagaan yang diluluskan atas apa-apa elaun pada kadar yang diputuskan oleh Menteri.

Elaun Peningkatan Ekspot

Syarikat-syarikat yang berpusat di Malaysia dan telah beroperasi dalam industri pembuatan atau pertanian dan telah mengekport produk dari industri masing-masing layak untuk elaun ini.

Projek Perkhidmatan Diluluskan (ASP)

Syarikat-syarikat yang beroperasi dalam sektor seperti komunikasi, utiliti dan perkhidmatan pengangkutan atau subsektornya yang telah menanggung QCE pada ASP atau merupakan sebahagian daripada subsektor perkhidmatan yang diluluskan dari Menteri Kewangan berada di bawah kategori ini.

Pengeluaran Makanan

Sekiranya syarikat melabur dalam anak syarikatnya yang mempunyai lesen yang diluluskan untuk pengeluaran makanan, maka ia boleh menuntut potongan cukai yang bersamaan dengan jumlah syarikat induk yang telah melabur dalam anak syarikatnya.

Syarikat-syarikat subsidiari yang masuk ke industri pengeluaran makanan yang diluluskan oleh Menteri layak mendapat pengecualian cukai 100% ke atas pendapatan statutori untuk tempoh sehingga 10 tahun ke atas projek-projek baru dan sehingga 5 tahun ke atas projek-projek pengembangan.

Elaun Pelaburan Semula (RA)

Syarikat-syarikat yang berpangkalan di Malaysia yang telah beroperasi selama 36 bulan ke atas dan telah membelanjakan QCE kilang, loji dan jentera yang berpangkalan di Malaysia atas sebab-sebab untuk berkembang, memodenkan dan mengotomatisasi unit mereka atau dalam industri pertanian layak untuk elaun ini.

 

B. Bioteknologi

Syarikat yang terlibat dalam aktiviti berkaitan bioteknologi dan mendapat kelulusan sebagai Syarikat Status Bionexus dari Bioteknologi Coporation Sdn Bhd, Malaysia adalah layak.

Insentif

 • Sehingga 10 tahun untuk syarikat-syarikat baru dan sehingga 5 tahun untuk projek-projek pengembangan, pengecualian 100% disediakan dari tahun mereka mula menghasilkan pendapatan statutori. Juga, 100% ITA di QCE perlu diimbangi dalam tempoh 5 tahun berbanding 1005 pendapatan statutori yang mereka peroleh.
 • Kadar cukai adalah konsesi pada 20% daripada pendapatan statutori yang diperoleh untuk perniagaan yang diluluskan selepas tempoh pengecualian cukai tersebut telah tamat sehingga tempoh 10 tahun.
 • Bangunan yang digunakan dengan tujuan tunggal perniagaan atau pengembangan projek yang diluluskan sebagai Syarikat BioNexus akan mendapat elaun bangunan perindustrian sebanyak 10% untuk tempoh 10 tahun.
 • Duti setem dan cukai keuntungan harta tanah dikecualikan untuk Syarikat BioNexus yang memasuki penggabungan atau pengambilalihan dengan syarikat bioteknologi yang lain.
 • Pengecualian diberikan ke atas duti import bahan mentah dan komponen yang diimport oleh syarikat.

Juga, pada peringkat awal, jumlah pelaburan yang dibuat ke arah modal benih sebuah syarikat BioNexus dikecualikan daripada cukai untuk semua individu dan syarikat.

 

C. Pendidikan

i) Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)

Perbelanjaan yang ditanggung ke arah pembangunan kursus baru dengan kepatuhan terhadap keperluan pengawalseliaan dikecualikan daripada cukai.

Insentif

Potongan dalam perbelanjaan boleh dituntut untuk tempoh merangkumi lebih dari 3 tahun.

ii) Sekolah Berorientasikan Bukan Keuntungan

Untuk memenuhi syarat di bawah kriteria ini, sekolah harus diluluskan dan diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran (MOE) sebagai sekolah yang berorientasi tanpa keuntungan.

Insentif

Terdapat pengecualian cukai yang diberikan kepada pendapatan yang diperoleh dari sekolah sebegini.

iii) Sekolah Swasta atau Antarabangsa Berorientasikan Keuntungan

Sekolah berorientiasi keuntungan atau sekolah antarabangsa yang berdaftra dengan Kementerian Pendidikan berada dalam kategori ini.

Insentif

 • Sehingga 100% pengecualian cukai ke atas QCE yang ditanggung dalam tempoh 5 tahun dan ini akan digunakan untuk pendapatan berkanun sebanyak 70% atau pengecualian 70% ke atas cukai pendapatan untuk tempoh 5 tahun.
 • Semua peralatan pendidikan yang diimport ke sekolah-sekolah ini dikecualikan daripada duti import.
 • Perbelanjaan yang dilakukan ke atas perbelanjaan promosi di luar negara boleh ditolak dua kali ganda.

iv) Pendidikan Pra-Sekolah/ Tadika

Semua prasekolah dan tadika swasta yang berdaftar dengan KPM adalah layak.

Insentif

 • Sehingga tempoh 5 tahun, akan dikenakan pengecualian cukai ke atas pendapatan statutori yang diperoleh daripada perniagaan pra-sekolah atau tadika.
 • Bagi bangunan yang digunakan sebagai pra-sekolah atau tadika, IBA pada kadar 10% setahun akan diberikan.

 

D. Insentif Hijau

 • Jika mana-mana peralatan teknologi hijau perlu dibeli, elaun cukai pelaburan boleh dituntut.
 • Bagi pendapatan yang dihasilkan daripada penggunaan teknologi dan perkhidmatan hijau, pengecualian cukai pendapatan diberikan.

 

E.  Penjagaan Kesihatan

Pelancongan Perubatan

Sekiranya mana-mana syarikat baru atau sedia ada merancang untuk mengembangkan, memodenkan atau membaik pulih untuk menyediakan kemudahan penjagaan kesihatan swasta yang memberi faedah sekurang-kurangnya 5% daripada penjaga kesihatan daripada semua pesakit, pengecualian disediakan.

Insentif
Pengecualian 100% QCE yang ditanggung boleh dituntut atas pendapatan statutori untuk tempoh sehingga 5 tahun.

 

F. Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Kos Membangun Laman Web

Untuk laman web e-dagang, kos yang ditanggung ke arah pembangunan laman web dikecualikan dengan pengecualian tahunan sebanyak 20% untuk tempoh 5 tahun.

Perdagangan Luar Pesisir melalui Laman Web di Malaysia

Bagi syarikat perdagangan luar pesisir yang diluluskan dan dikendalikan oleh bukan pemastautin Malaysia dengan menggunakan laman web di Malaysia untuk menjual barangan asing di luar Malaysia, pengecualian diberikan.

Insentif
Insentif cukai pendapatan diberikan selama 5 tahun yang dikira berdasarkan formula.

Koridor Raya Multimedia

Syarikat-syarikat berstatus MSC yang terlibat dalam urusan berintensif modal tinggi boleh menuntut pengecualian cukai 100% ke atas pendapatan statutori selama 5 + 5 tahun atau menuntut ITA QCE 100% terhadap pendapatan statutori selama 5 tahun.

Sekiranya syarikat-syarikat ICT berpindah ke bandar siber atau pusat siber, mereka layak mendapat pengecualian cukai 100% selama 10 tahun ke atas pendapatan berkanun atau QCE 100% berbanding 100% pendapatan statutori selama 5 tahun.

Sekiranya syarikat mempunyai status MSC tetapi berada di luar kawasan yang ditetapkan, pengecualian sebanyak 75% ke atas pendapatan statutori diberikan untuk tempoh 5 tahun dan pengecualian cukai 100% diberikan untuk tambahan 5 tahun jika mereka berpindah ke kawasan-kawasan berstatus MSC.

 

G. Operasi Serantau

Syarikat Dagangan Antarabangsa

Syarikat-syarikat yang diperbadankan di Malaysia perlu memenuhi kriteria berikut:

 • 60% ekuiti milik Malaysia dan perlu berdaftar dengan MATRADE.
 • Jualan tahunan hendaklah melebihi RM10 Juta.
 • Dagangan komoditi tidak boleh lebih daripada 20% daripada jualan tahunan syarikat.
 • Mereka harus menggunakan perkhidmatan tempatan untuk kewangan, insurans dan pengangkutan.

Insentif

Terdapat pengecualian cukai yang disediakan bersamaan dengan 20% daripada peningkatan nilai eksport yang boleh diimbangi terhadap 70% daripada pendapatan statutori selama tempoh 5 tahun.

Program Insentif Global untuk Perdagangan (GIFT)

Syarikat yang berpusat di Labuan boleh memohon kepada Labuan FSA supaya mereka diiktiraf sebagai Syarikat Perdagangan Komoditi Antarabangsa Labuan dan berada di bawah kategori GIFT supaya mereka boleh berdagang dalam instrumen fizikal dan terbitan dalam matawang asing dalam sektor-sektor berikut:

 • Petroleum dan produk yang berkaitan dengan industri petroleum
 • Produk Pertanian
 • Bahan mentah yang diproses
 • Kimia
 • Galian Asas

 

Insentif

 • Cukai korporat sebanyak 3% ke atas keuntungan yang boleh dicukai dicerminkan dalam akaun teraudit seperti Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan tahun 1990 atau
 • Jika sebuah syarikat semata-mata berdagang dalam LNG, mereka boleh mendapat pengecualian cukai untuk tempoh tiga tahun pertama selepas itu, mereka harus membayar cukai yang disebutkan di atas.

Hab Prinsipal

Syarikat yang berasaskan dan diperbadankan di Malaysia dan mengendalikan kedua-dua wilayah dan antarabangsa dari Malaysia kerana semua operasi mereka berada di bawah kategori ini.

Insentif
Syarikat-syarikat yang memenuhi syarat berada di bawah salah satu daripada kadar cukai korporat tier 3 sebanyak 0%, 5% atau 10%.

 

H.Logistik

Penghantaran

Individu Malaysia yang menjalankan perniagaan pengangkutan yang melibatkan penumpang atau kargo melalui laut menggunakan kapal Malaysia samada dimiliki atau disewa berada di bawah kategori ini.

Insentif
Pengecualian cukai diberikan bagi 70% daripada pendapatan statutori.

Perkhidmatan Logistik Bersepadu (ILS)

Samada individu atau syarikat yang 60% memiliki dan menjalankan aktiviti seperti penghantaran barang, pengangkutan dan pergudangan bersama dengan satu lagi aktiviti yang ditetapkan secara wajib berada di bawah kategori ini.

Insentif

 • PS bersama-sama dengan pengecualian 70% untuk tempoh 5 tahun.
 • ITA 60% untuk QCE boleh ditolak daripada 70% pendapatan statutori untuk tempoh 5 tahun.

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan tentang insentif cukai di Malaysia, hubungi kami di info@3ecpa.com.my dan kami akan menghulurkan bantuan