This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Pemfailan GST Bulanan di Malaysia

Dilaksanakan pada April 2015, Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) adalah cukai nilai tambah di Malaysia. Setiap orang yang berdaftar GST wajib memfailkan GST setiap bulan (atau setiap 3 bulan), bergantung kepada hasil tahunan semua pembekalan bercukai orang berdaftar.

 

Pertama sekali, siapa yang perlu mendaftar dan memfailkan GST?

 1. Wajib :
  Di Malaysia, adalah keperluan mandatori bagi perniagaan dengan perolehan jualan tahunan lebih daripada RM500,000 bagi mendaftar untuk GST dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan memfailkan pulangan GST berkuat kuasa dari Mei 2015.
 2. Sukarela :
  Perniagaan dengan kurang daripada RM500,000 dalam perolehan jualan tahunan boleh memilih pendaftaran GST secara sukarela dan mereka akan terikat dengan undang-undang pendaftaran dua tahun, kecuali mereka berhenti operasi dan syarikat mereka dalam tempoh itu.

 

Bilakah pulangan GST perlu dijelaskan?

Kekerapan pelaporan GST berbeza mengikut perolehan tahunan syarikat.

 • Perniagaan dengan perolehan tahunan di bawah RM5 juta, kekerapan pemfailan adalah setiap suku tahun.
 • Perniagaan dengan perolehan tahunan melebihi RM5 juta, kekerapan pengajuan adalah secara bulanan.

Tarikh akhir pemfailan GST (Pulangan GST dan pembayaran GST) adalah hari terakhir bulan tersebut selepas tempoh bercukai. Ini bermakna apa-apa penyata GST perlu dibayar dalam tempoh 30 hari dari akhir tempoh pelaporan. Pemfailan boleh dilakukan sama ada melalui pos atau dalam talian. Sila ambil perhatian bahawa bayaran akan dikenakan pada tarikh akhir yang sama, dan ia boleh dibayar melalui pindahan bank, cek, arahan wang dll.

 

Adakah terdapat apa-apa penalti jika pemfailan suatu penyata yang tidak betul atau pembayaran lewat berlaku?

 1. Penalti – Pulangan Tidak Tepat
  • Denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya; dan
  • Penalti sama dengan kadar GST dikenakan
 2. Penalti – Kesalahan Umum
  • Denda tidak melebihi RM30,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya.
 3. Penalti – Pembayaran Lewat
  • Dalam tempoh 30 hari – 5%
  • Selepas 30 hari tetapi tidak melebihi 60 hari – tambahan 5%
  • Setiap 30 hari berikutnya atau sebahagian daripadanya – tambahan 3%
  • Tertakluk kepada cukai maksimum 25% daripada pembayaran penalti.

Nota tambahan: Mekanisme Kredit Cukai Input

Hanya perniagaan berdaftar GST yang boleh mengenakan dan mengutip GST. Di samping itu, perniagaan layak menuntut apa sahaja jumlah GST yang dibayar pada input perniagaan dengan mengimbangi cukai output. Ini bermakna lebihan jumlah cukai output akan dihantar kepada kerajaan dalam tempoh yang ditetapkan. Perniagaan dibenarkan membuat tuntutan untuk pembayaran balik dari kerajaan jika jumlah cukai input tidak dapat dipulih sepenuhnya.