This post is also available in: English 简体中文 (Chinese (Simplified))

Memulakan Perniagaan Francais di Malaysia

 

Apakah Perniagaan Francais?

Memulakan Perniagaan Francais di MalaysiaIlham bagi “perniagaan francais” ditakfir sebagai kaedah meluaskan perniagaan dan mengedar barang serta perkhidmatan melalui perhubungan perlesenan. Dalam kata lebih tepat, perniagaan francais adalah perniagaan di mana pemilik atau pemberi francais (francaisor) menjual hak perniagaan mereka yang merangkumi logo, nama dan model kepada outlet runcit pihak ketiga atau pengusaha pihak ketiga, yang juga dikenali sebagai “francaisi” atau pemegang francais. Perniagaan francais adalah kaedah biasa bagi meluaskan perniagaan. Kita dengan mudah mendapat contoh model perniagaan francais di negara kita dengan melihat kepada McDonalds dan Subway.

Bagaimana Memulakan Perniagaan Francais?

Memiliki perniagaan francais mungkin membuka jalan kepada pemilikan perniagaan lumayan. Ramai yang mendapati bahawa mereka boleh mendapat laluan kepada idea bernas atau perniagaan berjaya yang memiliki rekod kejayaan yang terbukti serta jenama dan reputasi yang baik, namun masih dapat mengusahakan perniagaan itu sendiri. Di bawah ini terdapat langkah penting bagi memulakan perniagaan francais:

1. Ketahui bajet anda

Seringkali, bajet adalah perkara pertama sebelum kita menubuhkan sebarang perniagaan, sama ada memulakan perniagaan Malaysia daripada petak sifar kepada memiliki perniagaan francais. Secara umum, terdapat yuran pendahuluan francais serta keperluan kewangan tertentu bagi francaisi. Makanya, anda perlu taksirkan kewangan dan aset peribadi sebelum anda memulakan perniagaan francais..

 

2. Selidiki perniagaan francais yang tepat

Mengetahui jenis perniagaan francais yang anda mahu lakukan adalah satu lagi langkah penting di dalam perancangan memulakan perniagaan francais. Lakukan penyelidikan anda, kerana ia mampu membolehkan anda memahami dan menentukan arah di dalam menjalankan perniagaan. Contohnya, anda boleh lakukan penyelidikan laman sesawang, hadiri majlis francais bahkan juga menghubungi francaisor dan francaisi lain. Cuba dapatkan sebanyak mungkin butiran dan maklumat yang termampu tentang francais tersebut.

 

3. Laksanakan ketekunan wajar

Seringkali, perolehan francais melibatkan pelaburan yang banyak serta andaian risiko tertentu yang ditanggung oleh francaisi. Dalam keadaan ini, pelaksanaan ketekunan wajar adalah mustahak kerana ia bakal membantu anda menilai dan menyemak pelbagai faktor sebelum memperoleh sesuatu francais. Di sini terdapat perkara-perkara utama yang anda perlu sertakan dalam proses ketekunan wajar francais:

 1. Terokai peluang yang tersedia
 2. Selidik sistem francais dengan mendalam
 3. Fahami kekangan Operasi
 4. Temui wakil-wakil sistem francais
 5. Kunjungi francais lain
 6. Berunding dengan para profesional (dengan kepakaran dalam perniagaan francais) seperti peguam, akauntan dan pegawai bank
 7. Fahami peraturan dan ketetapan berkanun perniagaan

Satu lagi petunjuk utama yang boleh dimasukkan dalam ketekunan wajar ialah Petunjuk Prestasi Utama (KPI). Carian pantas menggunakan laman sesawang akan menunjukkan KPI terpenting dalam industri pilihan anda. Semakan latar belakang terperinci juga mustahak bagi mengelakkan anda menerima tawaran francais yang merugikan.
 

Akta Francais di Malaysia

Di Malaysia, perniagaan francais dikawal selia oleh Akta Francais 1998 (“Akta Francais”) yang mengawal industri francais bukan sahaja dari sudut perjanjian mana-mana francais tetapi melaksana skim sistematik bagi pendaftaran untuk Francaisor, Francaisi dan broker francais. Selain itu, pengiklanan dan pembelian francais ditadbir oleh akta tersebut. Jika mana-mana individu berhasrat menerbitkan dan mengedar iklan tertentu, beliau perlu memfailkan salinan iklan sekurang-kurangnya 5 hari lebih awal dengan Pendaftar sebelum iklan mula dikeluarkan.

Akta Francais terpakai kepada semua francais di Malaysia (di mana perniagaan francais beroperasi di Malaysia) jika ia memenuhi aspek berikut:

 1. Francaisi mengendalikan perniagaan mengikut sistem francais yang ditentukan oleh francaisor;
 2. Francaisor memberi kebenaran kepada francaisi bagi penggunaan tanda dagangan dan hak harta intelektualnya;
 3. Francaisor mempunyai hak untuk menjalankan kawalan berterusan ke atas operasi perniagaan francais selaras dengan sistem francais;
 4. Francaisor memberikan bantuan kepada francaisi dari segi latihan, pemasaran, perniagaan atau bantuan teknikal dan penyediaan atau bekalan bahan;
 5. Francaisi membayar bayaran atau beberapa pertimbangan bukan kewangan lain sebagai balasan bagi francais, dan
 6. Francaisi mengendalikan perniagaan secara berasingan daripada francaisor. (Oleh itu, perkongsian atau agensi bukanlah francais.)

Selain itu, Akta Francais membezakan dengan jelas antara francaisor Malaysia dengan francaisor dari negara asing.

a) Francaisor Asing

Menurut Akta Francais, semua francais asing perlu mendapatkan kelulusan daripada Pendaftar Francais sebelum mereka menjalankan francais mereka di Malaysia atau jika orang Malaysia akan mengendalikan francais. Oleh itu, seorang francaisor asing mesti mendapatkan kelulusan sebelum dia menjalankan rundingan atau perbincangan dengan mana-mana francais yang berpangkalan di Malaysia. Di samping itu, kelulusan mungkin hadir dengan syarat tertentu yang dikenakan oleh Pendaftar (mengikut Akta Francais). Apabila kelulusan yang diperlukan diperolehi daripada pihak berkuasa, seorang francaisor asing akan dapat menjual francais di Malaysia (atau menjual kepada warganegara Malaysia).

Tujuan utama di sebalik pendaftaran bagi francaisi tempatan adalah untuk mengawal francaisi. Sila ambil perhatian bahawa dalam kes francais asing melantik francaisi sebagai pemegang francaisi induk; ia perlu mendaftarkan dirinya sebagai francaisor sebelum ia boleh memberi kebenaran francaisi lagi di dalam Malaysia atau kepada mana-mana warganegara Malaysia. Kegagalan untuk membuat aduan dianggap sebagai kesalahan mengikut Akta Francais.

b) Francaisor Malaysia

 

Di Malaysia, mana-mana francaisor mesti mendaftarkan francaisnya dengan Pendaftar sebelum memberikan lesen francaisi kepada mana-mana individu lain (jika ia tidak memiliki pengecualian daripada Menteri). Ianya menjadi satu kesalahan menurut Akta Francais jika francaisi diberikan tanpa kelulusan. Seorang francaisor hanya boleh memohon selepas tiga tahun operasi perniagaan di Malaysia. Sejajar dengan itu, sebaik sahaja Francaisor Malaysia didaftarkan, Francaisi Malaysia bagi francaisor terbabit tidak dikehendaki mendaftar dengan Pendaftar, kerana Pendaftar akan dapat mengawal semua francais dengan mengawal pemegang francais.

 

Memulakan Perniagaan Francais di Malaysia