This page is also available in: enEnglish (English)

Memulakan Perniagaan Agensi Pengambilan Pekerja di Malaysia

Sebuah syarikat pengambilan pekerja adalah entiti perniagaan yang penting, terutamanya untuk calon yang sedang mencari kerja baru. Agensi pengambilan pekerja memainkan peranan penting dalam pasaran pekerjaan kerana mereka membantu untuk menyesuaikan calon yang tepat kepada majikan yang tepat menggunakan pengetahuan dan kepakaran mereka, memastikan kedua-dua pihak berpuas hati dengan hasilnya.

Para pelabur tempatan dan asing memilih bagi mewujudkan agensi pengambilan pekerja di Malaysia dan semua prosedur syarikat dan pendaftaran akan melalui SSM atau Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

 

 

Perkara Penting Untuk Diingati

Langkah pertama dalam mewujudkan agensi pengambilan pekerja ialah menubuhkan syarikat anda. Setelah itu, anda akan memerlukan Lesen Agensi Pekerjaan. Sekiranya anda hanya mengendalikan pemprosesan gaji, anda tidak memerlukan Lesen Agensi Pekerjaan kerana ini hanya berlaku jika anda mengendalikan pengambilan kakitangan.

Berikut adalah beberapa perkara mustahak mengenai apa yang diperlukan dalam Permohonan Lesen Agensi Pekerjaan:

 

 • Semua syarikat yang beroperasi sebagai agensi pekerjaan swasta perlu memiliki lesen ini
 • Lesen boleh diperoleh dari Kementerian Sumber Manusia Malaysia.
 • Lesen boleh diperoleh sebelum perniagaan dimulakan.
 • Lesen hanya terpakai jika anda memulakan firma pekerjaan atau carian eksekutif.
 • Lesen tidak diberi bagi perniagaan agensi pekerjaan swasta sekiranya ketetapan berikut tidak dipenuhi:
  • Perniagaan dilakukan oleh individu warganegara Malaysia
  • Perniagaan dijalankan oleh satu syarikat dengan majoriti saham dalam syarikat dipegang warganegara

Jika anda tidak mahu nama perniagaan anda dimulakan dengan “Agensi Pekerjaan” atau “Agensi Pengambilan Pekerja”, anda perlu menjelaskan modal berbayar minimum sebanyak RM500,000.

 

Dokumen yang Diperlukan untuk Memulakan Perniagaan Agensi Pengambilan Pekerja di Malaysia?

Bagi memulakan syarikat, dokumen berikut perlu diserahkan:

Dokumen daripada syarikat termasuklah:

 • Sijil pemerbadanan
 • Sijil Penukaran Nama
 • Pulangan butiran para pengarah, pengurus dan setiausaha
 • Memorandum and Artikel Persatuan
 • Pulangan bagi pembahagian saham
 • Pengesahan penyata bank RM50,000
 • Cadangan penubuhan agensi pekerjaan
 • Aliran tunai bagi 6 bulan pertama perjalanan perniagaan

 

Dokumen tambahan yang diperlukan bagi pembukaan cawangan termasuk:

 • Penyata audit kewangan terkini
 • Tambahan peningkatan modal berbayar sebanyak RM50,000 bagi setiap cawangan

 

Dokumen yang diperlukan dari semua pengarah dan pemegang saham termasuklah:

 • Butiran peribadi
 • Salinan Kad Pengenalan atau surat lahir dan pasport
 • Borang BE atau surat pengesahan dari LHDN
 • Testimonial dari profesional atau individu yang dikenali ramai
 • Penyata insolvensi dari Jabatan Insolvensi Malaysia

 

Dokumen yang diperlukan daripada 2 penjamin termasuklah:

 • Surat daripada sekurang-kurangnya 2 penjamin yang bersetuju menjadi penjamin bagi agensi pekerjaan tersebut
 • Salinan Kad Pengenalan atau surat lahir dan pasport
 • Borang BE atau surat pengesahan dari LHDN
 • Penyata insolvensi dari Jabatan Insolvensi Ma

 

Syarikat juga perlu memberikan alamat pejabat fizikal agar jabatan dapat melakukan lawatan tapak untuk pemeriksaan atau memastikan tujuan premis. Semua pengarah juga perlu hadir untuk temuduga yang akan dijalankan oleh jabatan.