This page is also available in: enEnglish (English)

Sorotan Bajet Malaysia 2017 di Malaysia

Pada 21 Oktober 2016, YAB Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia telah membentangkan Bajet 2017 bertemakan “Memastikan Perpaduan dan Pertumbuhan Ekonomi, Perbelanjaan Berhemat, Kesejahteraan Rakyat”.

Highlights Of Malaysia Budget 2017

Berikut adalah ringkasan Bajet Malaysia 2017 yang diumumkan di Parlimen.

 

Cukai Barang dan Perkhidmatan

 • Bagi membolehkan lebih banyak Orang Kurang Upaya mendapat faedah daripada pelepasan GST, adalah dicadangkan agar pelepasan diberikan kepada pemegang kad OKU yang sah atas pembelian peralatan yang diluluskan daripada pembekal yang ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Senarai peralatan yang layak mendapat pelepasan GST di bawah Perkara 7, Jadual Pertama, Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pelepasan) Perintah 2014 akan diperluaskan. (Mulai 1 Januari 2017).
 • Untuk menyelaraskan pelaksanaan GST di zon-zon bebas, iaitu Zon Perindustrian Bebas (Free Industrial Zone) dan Zon Perdagangan Bebas (Free Commercial Zone), adalah dicadangkan agar pelaksanaan GST ditentukan seperti berikut:
  1. GST tidak dikenakan ke atas pembekalan dan pemindahan barang yang dibuat di dalam dan antara FCZ;
  2. GST tidak akan kena dibayar dan kena dibayar atas barangan yang diimpot ke dalam FIZ
  3. GST tidak dikenakan ke atas pembekalan dan pemindahan barang yang dibuat di dalam dan antara FIZ;
  4. GST digantung bagi pemindahan barang dari zon bebas ke Kawasan Yang Ditetapkan i.e. Langkawi, Labuan dan Tioman, sebaliknya; dan
  5. GST digantung bagi pemindahan barang dari zon bebas ke gudang yang diluluskan di bawah Skim Pergudangan, dan sebaliknya.
  6. 6. GST digantung bagi pemindahan barang dari zon bebas ke gudang yang diluluskan di bawah Skim Pergudangan, dan sebaliknya.

  Pelaksanaan di atas tidak akan terpakai bagi bekalan berikut:

  1. Barangan seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Zon Bebas (Pengecualian Barang dan Perkhidmatan) 1998;
  2. Barang dan perkhidmatan seperti yang ditetapkan di bawah Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan (Pengenaan Cukai untuk Bekalan Berkenaan Kawasan Yang Ditetapkan) 2014; dan
  3. Sebarang barang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kewangan.

   

  (Bermula dari 1 Januari 2017)

 • Bagi menyelaraskan pelaksanaan GST antara barangan impot dan barangan dari Kawasan Kastam Utama dan untuk memudahkan pentadbiran GST di bawah Skim Pergudangan, adalah dicadangkan bahawa tiada GST akan dikenakan ke atas barang dari Kawasan Kastam Utama yang terdiri daripada Gudang Pengilangan Berlesen, Gudang Eksais dan Zon Perindustrian Bebas yang didepositkan dan dibekalkan di dalam atau di antara gudang di bawah Skim Pergudangan. (Mulai 1 Januari 2017).

 

Cukai Korporat

 • Adalah dicadangkan bahawa kadar cukai bagi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) dikurangkan sebanyak 1% daripada 19% kepada 18% ke atas pendapatan bercukai sehingga RM500,000. (Berkuat kuasa dari Tahun Pentaksiran YA 2017)
 • Adalah dicadangkan bahawa pengurangan kadar cukai pendapatan bagi peningkatan pendapatan bercukai berdasarkan peratusan kenaikan pendapatan bercukai berbanding dengan YA sebelum ini diberikan kepada entiti yang memenuhi kriteria tersebut.

Pengurangan kadar cukai pendapatan adalah seperti berikut:

Peratusan kenaikan bagi pendapatan bercukai berbanding tahun pentaksiran sebelumnya Pengurangan poin peratusan Kadar cukai pendapatan selepas pengurangan (%)
Di bawah 5.00 SIFAR 24
5.00 – 9.99 1 23
10.00 – 14.99 2 22
15.00 – 19.99 3 21
20.00 dan ke atas 4 20

(Berkuatkuasa YA 2017 dan 2018)

 

Cukai Individu

 • Pelepasan gaya hidup diperkenalkan dengan had sehingga RM2,500 setiap YA untuk memberikan kelonggaran kepada pembayar cukai menuntut pelepasan cukai ke atas pembelian bahan bacaan, komputer dan peralatan sukan. Ruang lingkup pelepasan gaya hidup diperluas termasuk: –
  1. Pembelian akhbar harian yang dicetak;
  2. Pembeli telefon pintar atau tablet;
  3. Langganan internet; dan
  4. Bayaran keanggotaan gymnasium.

  (Berkuatkuasa dari YA 2017)

 • Pelepasan cukai baharu sehingga RM1,000 diberikan kepada individu pemastautin bercukai yang mendaftarkan anak-anak mereka yang berusia sehingga 6 tahun di pusat penjagaan kanak-kanak atau tadika yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Kementerian Pendidikan. Pelepasan ini hanya boleh dituntut oleh salah seorang ibu bapa anak-anak. (Berkuat kuasa dari YA 2017).
 • Pelepasan cukai baharu sehingga RM1,000 diberikan untuk pembelian peralatan penyusuan susu ibu. Pembelian boleh dibuat samada dalam set lengkap atau bahagian berasingan yang terdiri daripada pam susu (manual atau elektrik), cooler bag, bekas untuk pengumpulan dan penyimpanan. Pembayar cukai wanita dengan kanak-kanak berumur sehingga 2 tahun layak menuntut bantuan ini. Pelepasan diberikan sekali setiap 2 tahun dari YA 2017.

 

Insentif Cukai Lain

 • Pengecualian duti setem 100% diberikan kepada instrumen perjanjian pinjaman dan pemindahan untuk pembelian rumah pertama yang tidak melebihi RM300,000. Untuk pembelian rumah pertama yang berharga melebihi RM300,000 hingga RM500,000, pengecualian duti setem adalah terhad kepada RM300,000 daripada nilai rumah dan baki nilai rumah adalah tertakluk kepada kadar semasa duti setem. (Perjanjian jual beli dilaksanakan dari 1 Januari 2017 hingga 31 Disember 2018)
 • Pada masa ini, syarikat-syarikat yang menyertai Program Latihan Berstruktur (Structured Internship Programme) yang diluluskan oleh TalentCorp layak untuk potongan dua kali ke atas perbelanjaan yang dilakukan dalam melaksanakan program ini. Untuk menggalakkan lebih banyak syarikat mengambil bahagian dalam SIP dan menyumbang ke arah kebolehpasaran graduan tempatan melalui pendedahan awal kepada persekitaran kerja, adalah dicadangkan:-
  1. Insentif semasa dilanjutkan untuk tempoh 3 tahun sehingga YA 2019; dan
  2. Program ini akan diperluaskan untuk merangkumi pelajar Malaysia mengikuti peringkat vokasional sepenuh masa (Tahap 3 Sijil Kemahiran Malaysia)
 • Tempoh permohonan untuk Taraf Perintis atau Elaun Cukai Pelaburan bagi pelaburan di dalam hotel baru bertaraf 4 dan 5 bintang di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak akan dilanjutkan selama 2 tahun lagi (Berkuatkuasa bagi permohonan diterima oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia sehingga 31 Disember 2018).
 • Insentif cukai sedia ada untuk Pengusaha Industri Halal diperluaskan termasuk pengeluaran produk nutraseutikal dan probiotik. Produk halal yang layak adalah:-
  1. makanan diproses khusus;
  2. produk farmaseutikal, kosmetik dan penjagaan diri;
  3. Produk ternakan dan daging; dan
  4. Ramuan halal.

  (Berkuatkuasa bagi permohonan diterima oleh Perbadanan Pembangunan Halal bermula 22 Oktober 2016)

 • Untuk menggalakkan lagi aktiviti seni, budaya dan warisan di Malaysia, adalah dicadangkan bahawa had potongan cukai bagi sebuah syarikat yang menaja aktiviti sedemikian dinaikkan dari RM500,000 kepada RM700,000 setahun, di mana had potongan dibenarkan untuk menaja aktiviti seni, budaya dan warisan asing akan dinaikkan dari RM200,000 kepada RM300,000. (Berkuatkuasa dari YA 2017).
 • Untuk terus menggalakkan penyertaan syarikat peneraju dalam membangunkan vendor tempatan yang lebih berdaya saing, adalah dicadangkan insentif untuk syarikat peneraju yang melaksanakan Program Pembangunan Vendor diperpanjang selama 4 tahun lagi hingga 31 Disember 2020.
 • Pengecualian cukai bagi perniagaan perbankan dan Takaful Islam di dalam operasi Unit Perniagaan Mata Wang Antarabangsa (ICBU) akan dilanjutkan selama 4 tahun ke YA 2020 seperti berikut: –
  1. Pengecualian cukai sepenuhnya ke atas pendapatan yang diterima oleh bank Islam yang dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan institusi kewangan yang dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 yang mengendalikan perniagaan perbankan Islam yang diurusniagakan dalam mata wang asing termasuk transaksi dengan penduduk Malaysia;
  2. Pengecualian cukai sepenuhnya ke atas pendapatan yang diterima syarikat takaful dan unit takaful yang dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 di dalam operasi takaful yang diurusniagakan dalam mata wang asing termasuk transaksi dengan penduduk Malaysia; dan
  3. Pengecualian sepenuhnya duti setem bagi instrumen yang dilaksanakan berkaitan dengan aktiviti perbankan Islam dan takaful yang diurusniagakan dalam mata wang asing.

 

BR1M akan dinaikkan pada 2017 seperti berikut:

Kategori Pendapatan Bajet 2017
Isi rumah e-Kasih RM1,200 (2016 : RM1,050)
< RM3,000 RM1,200 (2016 : RM1,000)
RM3,001 – RM4,000 RM900 (2016 : RM800)
Individu RM2,000 and below RM450 (2016 : RM400)

Skim Khairat Kematian bernilai RM1,000 akan diteruskan.

 

Cukai Pegangan

Peluasan skop royalti

Dengan berkuatkuasanya Akta Kewangan 2016, takrif “royalti” yang sedia ada digantikan dengan yang berikut:

“Royalti” termasuklah apa-apa jumlah yang dibayar sebagai pertimbangan untuk, atau diperoleh daripada—

a. penggunaan, atau hak untuk menggunakan berkenaan dengan apa-apa hak cipta, perisian, karya seni atau saintifik, paten, reka bentuk atau model, rancangan, proses rahsia atau formula, tanda dagangan atau lain-lain seperti harta atau hak;

b. penggunaan, atau hak untuk menggunakan pita untuk penyiaran radio atau televisyen, wayang gambar, filem atau pita video atau cara lain untuk penyiaran di mana filem atau pita sedemikian telah atau akan digunakan atau diterbitkan semula di Malaysia atau lain-lain seperti harta atau hak;

c. penggunaan, atau hak untuk menggunakan pengetahuan atau maklumat mengenai pengetahuan, pengalaman atau kemahiran teknikal, industri, komersil atau saintifik;

d. penerimaan, atau hak untuk menerima, imej visual atau bunyi, atau kedua-duanya, dihantar kepada orang awam melalui—

  • i. satelit; atau
  • ii. kabel, gentian optik atau teknologi yang serupa;

e. penggunaan, atau hak untuk menggunakan, imej visual atau bunyi, atau kedua-duanya, berkaitan dengan penyiaran televisyen atau penyiaran radio, yang dihantar oleh—

  • i. satelit; atau
  • ii. kabel, gentian optik atau teknologi serupa;

f. penggunaan, atau hak untuk menggunakan, sebahagian atau semua bahagian spektrum frekuensi radio yang dinyatakan dalam lesen yang berkaitan;

g. Kesabaran total atau separa berkenaan dengan—

  • i. penggunaan, atau pemberian hak untuk menggunakan, apa-apa harta atau hak sedemikian sebagaimana yang disebutkan dalam perenggan (a) atau (b) atau apa-apa pengetahuan, pengalaman atau kemahiran itu sebagaimana yang disebut dalam perenggan (c);
  • ii. penerimaan atau pemberian hak untuk menerima, apa-apa imej visual atau bunyi seperti yang disebutkan dalam perenggan (d);
  • iii. penggunaan, atau pemberian hak untuk menggunakan, apa-apa imej visual atau bunyi seperti yang disebutkan dalam perenggan (e); atau
  • iv. penggunaan, atau pemberian hak untuk menggunakan, sebahagian atau semua bahagian spektrum yang dinyatakan dalam lesen spektrum sebagaimana yang disebutkan dalam perenggan (f); atau

h. pengasingan apa-apa harta, pengetahuan atau maklumat yang disebut dalam perenggan (a), (b) atau (c) takrif ini;.

Takrif “royalti” telah berkembang dengan ketara. Kemasukan “perisian” dalam definisi royalti akan memberi kesan kepada banyak pembayar cukai kerana penggunaan perisian dan teknologi maklumat di mana-mana. Dalam hal ini, lebih banyak penjelasan dari Lembaga Hasil Dalam Negeri diperlukan.

 

Kajian semula derivasi kelas khas pendapatan

Setelah berkuatkuasanya Akta Kewangan 2016, pendapatan yang diperolehi oleh bukan pemastautin di bawah Seksyen 4A (i) dan (ii) dan disifatkan sebagai terhasil di Malaysia hendaklah tertakluk kepada cukai pegangan tanpa mengira sama ada perkhidmatan itu dijalankan di Malaysia atau di luar Malaysia.

Pindaan ini mengembalikan pembayar cukai ke kedudukan sebelum 21 September 2002 di mana seorang bukan pemastautin tertakluk kepada cukai pegangan Malaysia di bawah Seksyen 109B Akta Cukai Pendapatan 1967 berkenaan dengan pendapatan yang jatuh di bawah Seksyen 4A (i) dan (ii) bagi kedua-dua perkhidmatan luar pesisir (offshore) dan onshore.

Pindaan ini akan membawa kepada kenaikan yang ketara dalam kos menjalankan perniagaan kerana pembayar terpaksa menanggung cukai pegangan dan ketidakpekalan cukai pegangan menaikkan kos perniagaan.

 

Tafsiran semula penghibur awam

Setelah berkuatkuasanya Akta Kewangan 2016, takrif “penghibur awam” yang sedia ada akan ditakrifkan semula seperti berikut:

“Penghibur awam” termasuk—
a. seorang pengacara, model, pelaku sarkas, pensyarah, penceramah, ahli sukan, seorang artis atau individu yang menjalankan apa-apa profesion, vokesyen atau pekerjaan yang serupa; atau

b. seorang individu yang menggunakan kemahiran intelektual, seni, muzik, peribadi atau fizikal atau wataknya dalam,
menjalankan apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan apa-apa tujuan melalui siaran langsung, cetakan, elektronik, satelit, gentian optik atau media lain, untuk filem atau pita, atau untuk siaran televisyen atau radio, mengikut mana-mana yang berkenaan.

Pindaan ini bertujuan untuk memperluaskan definisi penghibur awam untuk tujuan memperluaskan skop pelaksanaan cukai pegangan terhadap imbuhan yang dibayar kepada orang bukan pemastautin yang berkaitan yang terdapat dalam Seksyen 109A Akta Cukai Pendapatan, 1967. Ganjaran atau pendapatan lain penghibur awam bukan pemastautin hanya tertakluk kepada cukai berkenaan dengan perkhidmatan yang dilakukan di Malaysia.