This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Sorotan Bajet 2016 di Malaysia

Berikut adalah ringkasan bagi Sorotan Bajet Malaysia 2016 yang dibentangkan Perdana Menteri YAB Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak, yang juga Menteri Kewangan Malaysia pada 23 Oktober 2015 di Parlimen.

Malaysia Budget 2016

Teks Ucapan Bajet 2016 boleh dimuat turun daripada Laman Sesawang Rasmi www.bnm.gov.my

 

Penambahbaikan Cukai Barang dan Perkhidmatan

 1. Kadar Sifar bagi semua jenis ubat-ubatan terkawal di bawah Kumpulan A, B, C dan D Senarai Racun serta tambahan 95 jenama ubat-ubatan di atas kaunter termasuk rawatan bagi 30 jenis penyakit termasuk kanser, kencing manis, tekanan darah tinggi serta penyakit jantung. Ini merupakan peningkatan dua kali ganda daripada 4,215 kepada 8,630 jenama ubat-ubatan.
  • Kadar Sifar bagi barangan makanan berikut:
  • Susu berasaskan kacang soya dan susu berasaskan organik untuk bayi dan kanak-kanak;
  • Dhal yang juga dikenali sebagai Parpu termasuk kacang kuda (chickpeas), kacang hijau dan kacang putih;
  • Akar teratai (lotus root) dan sengkuang cina (water chestnut);
  • Biji Sawi (mustard seeds);
  • Gula merah (jaggery powder); dan
  • Mee kolok kering.
 2. Bagi membolehkan peladang berskala kecil mendapat manfaat dari Skim Kadar Rata, Kerajaan mengusulkan hasil jualan tahunan ambang (threshold) bagi pendaftaran di bawah skim tersebut diturunkan dari RM100,000 kepada RM50,000. Syarat bagi mengekalkan rekod akan dipermudah. Dengan pengurangan ambang, lebih ramai peladang berskala kecil akan dapat mendaftar di bawah skim ini dan mengenakan tambahan 2% ke atas nilai jualan di mana amaun ini boleh dikekalkan bagi mengimbangi sebarang GST yang dibayar atas input mereka.
 3. Syarikat yang terlibat di dalam aktiviti penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih di dalam industri aeroangkasa akan dibenarkan menyertai Skim Pedagang Diluluskan yang mengecualikan mereka dari membayar GST ke atas barangan impot.
 4. Pelepasan GST juga diberikan bagi pengimpotan semula barangan yang diekspot secara sementara bagi tujuan promosi, penyelidikan dan pameran.
 5. Bagi industri Petroleum and Gas, pelepasan GST diberikan bagi pengimpotan semula peralatan untuk petroleum dan platform terapung yang diekspot sementara bagi tujuan sewaan dan pajakan.
 6. Pelepasan GST juga disediakan untuk bahan dan peralatan pengajaran yang diperoleh oleh penyedia latihan kemahiran dan vokasional yang menjalankan program diluluskan di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006.
 7. Pengguna Malaysia akan menerima rebat bersamaan dengan jumlah GST yang dibayar atas perkhidmatan telekomunikasi prabayar atau kad prabayar, yang akan dikreditkan terus ke akaun prabayar mereka. Langkah ini akan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2016 hingga 31 Disember 2016.

 

Cukai Pendapatan Individu

 • Kadar Cukai Pendapatan bagi pemastautin individu dengan Pendapatan Bercukai di antara RM600,001 dengan RM1,000,000 akan dinaikkan sebanyak 1 % daripada 25% kepada 26% dan Pendapatan Bercukai Melebihi RM1,000,000 akan dinaikkan sebanyak 3 % daripada 25% kepada 28% bermula Tahun Pentaksiran (YA) 2016 seperti di bawah:
  Pendapatan Bercukai (RM)Kadar Cukai Semasa (%)Kadar Cukai Cadangan (%)
  1 – 5,00000
  5,001 – 20,00011
  20,001 – 35,00055
  35,001 – 50,0001010
  50,001 – 70,0001616
  70,001 – 100,0002121
  100,001 – 250,0002424
  250,001 – 400,00024.524.5
  400,001 – 600,0002525
  600,001 – 1,000,0002526
  Melebihi 1,000,0002528
 • Kadar cukai pendapatan tetap bagi individu bukan pemastautin akan dinaikkan sebanyak 3 % daripada 25% kepada 28% bagi YA 2016.
 • Pelepasan Cukai bagi setiap anak di bawah 18 tahun akan dinaikkan daripada RM1,000 kepada RM2,000 bermula Tahun Pentaksiran 2016;
 • Pelepasan cukai bagi pembayar cukai individu yang pasangannya tidak mempunyai pendapatan meningkat dari RM3,000 hingga RM4,000;
 • Pelepasan cukai bagi anak yang menyara ibubapa mereka akan diberikan dengan kadar pelepasan sebanyak RM1,500 untuk ibu dan RM1,500 bagi bapa. Pelepasan ini tertakluk kepada syarat di mana ibubapa tidak mempunyai pendapatan melebihi RM2,000 sebulan dan perlu melebihi usia 60 tahun (Bagi Tahun Pentaksiran 2016 sehingga Tahun Pentaksiran 2020)
 • Peningkatan pelepasan cukai daripada RM6,000 kepada RM8,000 bagi setiap anak berusia melebihi 18 tahun yang menuntut di institusi pengajian tinggi tempatan dan luar negara, bermula Tahun Pentaksiran 2016.
 • Peningkatan pelepasan cukai daripada RM6,000 kepada RM8,000 bagi anak kurang upaya berusia melebihi 18 tahun yang menuntut di institusi pengajian tinggi tempatan dan luar negara, bermula Tahun Pentaksiran 2016.
 • Pelepasan cukai bagi yuran pengajian dinaikkan daripada RM5,000 kepada RM7,000 setiap tahun.
 • Pekerja layak menuntut pelepasan cukai sehingga kadar maksima RM250 setahun bagi sumbangan kepada PERKESO.

 

Cukai Korporat

 • Perusahaan Kecil dan Sederhana yang mengeluarkan perbelanjaan bagi projek Penyelidikan dan Pembangunan sehingga RM50,000bagi setiap tahun pentaksiran layak menuntut pengurangan cukai berganda secara automatik (YA 2016 hingga 2018);
 • Insentif cukai ke atas peningkatan insentif ekspot kepada Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) akan diberikan dengan kriteria nilai tambah yang disemak seperti berikut (YA 2016 hingga YA 2018):
  1. Pengecualian pendapatan berkanun bersamaan dengan 10% dari nilai peningkatan ekspot kepada pengeluar dengan syarat barangan yang diekspot mendapat sekurang-kurangnya 20% nilai tambah; dan
  2. Pengecualian pendapatan berkanun bersamaan dengan 15% dari nilai peningkatan ekspot kepada pengeluar dengan syarat barangan yang diekspot mendapat sekurang-kurangnya 40% nilai tambah.

 

Lain-Lain Insentif Cukai

 • Potongan cukai diberikan selama lima tahun atas kos pengeluaran SRI Sukuk yang diluluskan oleh, atau dibenarkan oleh atau diserahkan kepada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (YA 2016 hingga 2020)
 • Potongan berganda atau potongan selanjutnya bagi bon runcit dan sukuk runcit akan dilanjutkan selama tiga tahun lagi (YA 2016 hingga 2018) seperti berikut:
  1. potongan berganda atas kos penerbitan tambahan bon runcit;
  2. Potongan berganda atas kos penerbitan tambahan sukuk di bawah prinsip Mudharabah, Musyarakah, Istisna ‘, Murabahah dan Bai’ Bithaman Ajil berdasarkan tawarruq; dan
  3. potongan tambahan terhadap kos penerbitan tambahan sukuk di bawah prinsip Ijarah dan
 • Pengecualian cukai ke atas perkhidmatan pengurusan dana patuh Syariah yang diperakui untuk dilanjutkan selama 4 tahun lagi (YA 2017-2020). Pendapatan dikecualikan daripada cukai adalah seperti berikut:
  1. pendapatan statutori yang diperoleh daripada perniagaan menyediakan perkhidmatan pengurusan dana kepada pelabur asing di Malaysia;
  2. pendapatan statutori yang diperoleh daripada perniagaan menyediakan perkhidmatan pengurusan dana kepada pelabur tempatan di Malaysia; dan
  3. pendapatan statutori yang diperoleh daripada perniagaan menyediakan perkhidmatan pengurusan dana kepada amanah perniagaan atau amanah pelaburan harta tanah di Malaysia.
 • Insentif cukai berikut yang diberikan kepada pelabur dalam Amanah Pelaburan Harta Tanah (REITs) dilanjutkan selama 3 tahun lagi (Mulai 1 Januari 2017 hingga 31 Disember 2019):-
  1. Pelabur institusi asing, terutamanya dana pencen dan dana pelaburan kolektif yang menerima pengagihan keuntungan daripada REIT yang disenaraikan di Bursa Malaysia adalah tertakluk kepada cukai pegangan akhir sebanyak 10%; dan
  2. Para pelabur bukan korporat termasuk individu pemastautin dan bukan pemastautin dan entiti tempatan lain yang menerima pengagihan keuntungan daripada REIT yang tersenarai di Bursa Malaysia adalah tertakluk kepada cukai pegangan terakhir sebanyak 10%
 • Pengecualian duti setem disediakan untuk menghidupkan semula projek perumahan terbengkalai seperti berikut akan dilanjutkan selama 2 tahun lagi (Perjanjian pinjaman dan memorandum pemindahan yang dilaksanakan dari 1 Januari 2016 hingga 31 Disember 2017 untuk projek perumahan terbengkalai yang diluluskan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan):
  • Kontraktor Penyelamat:

   1. bagi instrumen perjanjian pinjaman untuk membiayai penyiapan projek perumahan terbengkalai; dan
   2. bagi instrumen pindah hak milik tanah dan rumah di perumahan terbengkalai

   Pengecualian diberikan pada instrumen di atas yang dilaksanakan dari 1 Januari 2013 hingga 31 Disember 2015.

  • Pembeli rumah asal bagi projek terbengkalai:

   1. bagi instrumen perjanjian pinjaman untuk pembiayaan tambahan; dan
   2. bagi instrumen pemindahan dari

   Pengecualian diberikan pada instrumen di atas yang dilaksanakan dari 1 Januari 2013 hingga 31 Disember 2015.

  Projek perumahan terbengkalai mesti diperakui oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk layak mendapat insentif cukai di atas.

 • Pengecualian duti pengecualian 20% dilanjutkan untuk 2 tahun lagi. Pengecualian ini diberikan kepada sektor sasaran pada instrumen atau pembiayaan utama mengikut Syariah bagi produk pembiayaan rumah yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia atau Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

 

BR1M akan dinaikkan pada 2016 seperti berikut:

 1. Kategori baru akan diperkenalkan untuk semua peserta dalam pangkalan data e-Kasih, dengan pendapatan bulanan di bawah RM1,000, yang kini akan menerima BR1M sebanyak RM1,050;
 2. Untuk isi rumah dengan pendapatan bulanan sebanyak RM3,000 dan ke bawah, BR1M akan dinaikkan dari RM950 kepada RM1,000;
 3. Untuk isi rumah dengan pendapatan bulanan antara RM3,001 dan RM4,000, BR1M akan dinaikkan dari RM750 kepada RM800;
 4. Skim Khairat Kematian RM1,000 akan diteruskan;
 5. Bagi individu berumur 21 tahun ke atas dengan pendapatan bulanan tidak melebihi RM2,000, bantuan akan dinaikkan dari RM350 hingga RM400.

 

Lain-Lain

 • Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO), kelayakan untuk sumbangan mandatori dinaikkan daripada gaji bulanan sebanyak RM3,000 kepada RM4,000.
 • Mulai dari 1 Julai 2016, gaji minimum nasional akan dinaikkan dari RM900 kepada RM1,000 sebulan untuk Semenanjung Malaysia dan dari RM800 hingga RM920 untuk Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan. Gaji minimum baru akan dilaksanakan di semua sektor kecuali perkhidmatan domestik atau pembantu rumah.