This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Pelepasan Cukai Peribadi di Malaysia

Pelepasan disediakan bagi individu pemastautin bercukai di Malaysia bagi sesuatu Tahun Pentaksiran untuk mengurangkan pendapatan bercukai dan liabiliti cukai. Syarikat tidak layak bagi pelepasan dan rebat.

Syarat kelayakan bagi setiap pelepasan perlu dipenuhi untuk meminimakan liabiliti cukai pendapatan.

Bagi keadaan di mana nilai pelepasan melebihi nilai pendapatan, jumlah melebihi tidak boleh dibawa ke hadapan ke Tahun Pentaksiran seterusnya. Pendapatan bercukai adalah sifar dan tiada cukai pendapatan perlu dibayar bagi Tahun Pentaksiran tersebut.

Pelepasan cukai yang boleh dituntut oleh individu pemastautin di Malaysia (untuk Tahun Pentaksiran 2018 dan 2019).

    Ya 2018 Ya 2019
No. Jenis pelepasan Had Had
1. Individu RM9,000 RM9,000
2. Individu Kurang Upaya (tambahan) RM6,000 RM6,000
3. Isteri / suami / bayaran alimoni kepada bekas isteri RM4,000 RM4,000
4. Isteri / suami kurang upaya RM3,500 RM3,500
5. Kos peralatan sokongan asas untuk individu kurang upaya (diri, pasangan, anak atau ibu bapa) RM6,000 RM6,000
6. Perbelanjaan perubatan untuk penyakit serius (termasuk pemeriksaan perubatan lengkap hingga RM500 untuk diri sendiri, pasangan atau anak)

 • Kanser
 • Serangan Jantung
 • Hipertensi pulmonari
 • Kegagalan Renal
 • Penyakit Hati Kronik
 • Hepatitis Viral Fulminant
 • Tumor Otak atau Malformasi Vaskular
 • Kebakaran serius
 • Pemindahan Organ Utama
 • Penyakit Parkinson
 • HIV & AIDS
 • Amputasi Anggota Tubuh Utama
 • Trauma Kepala dengan Neurologi
 • Penyakit Kulit Kronik
 • Penyakit Mental
 • Diabetes Mellitus
 • Thalassemia Major
 • Rheumotalogi
 • Leukaemia
RM6,000 RM6,000
7. Yuran Pendidikan (sendiri)

 • Kursus yang layak untuk Sijil / Diploma / Ijazah Sarjana Muda – Undang-undang, Perakaunan, Pembiayaan Islam, Teknikal, Vokasional, Industri, Sains atau Teknologi
 • Mana-mana kursus pengajian untuk ijazah di peringkat Sarjana atau Doktor Falsafah

TIDAK LAYAK untuk pemegang biasiswa

 

RM7,000 RM7,000
8. Simpanan bersih di Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) untuk kanak-kanak

·        Jumlah deposit pada tahun tolak Jumlah pengeluaran pada tahun ini

RM6,000 RM8,000
9. i)     Pembelian buku, jurnal, majalah, surat khabar harian yang dicetak dan lain-lain penerbitan yang sama (tidak termasuk penerbitan yang dilarang)

ii)    Pembelian peralatan sukan (untuk mana-mana aktiviti sukan sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997)

·        TIDAK LAYAK untuk pembelian pakaian dan kasut sukan

iii)    Pembelian komputer, telepon pintar atau tablet

iv)    Langganan internet jalur lebar & keahlian Gimnasium

RM2,500   RM2,500

 

10. Potongan bagi Kanak-Kanak

·        Di bawah 18 tahun

·        18 tahun ke atas:

ü  Persekolahan

ü  Menuntut di Institusi Pengajian Tinggi

·        Kanak-Kanak kurang upaya

·        Kanak-kanak kurang upaya yang menuntut di Institusi Pengajian Tinggi

  RM2,000   RM2,000 RM8,000 RM6,000 RM14,000  

RM2,000

 

RM2,000

RM8,000

RM6,000

RM14,000

11. KWSP dan Insuran Hayat (sendiri dan pasangan)

YA 2019
KWSP
Insurans hayat
(Pelepasan cukai untuk sumbangan kepada dana simpanan dan premium insurans hayat yang diluluskan sekarang).

RM6,000 RM4,000
RM3,000
12. Skim persaraan swasta dan anuiti tertunda yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti RM3,000 RM3,000
13. Premium insurans pendidikan dan perubatan (sendiri, pasangan dan anak) RM3,000 RM3,000
14. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) RM250 RM250
15. Rawatan perubatan, keperluan khas dan perbelanjaan penjagaan untuk ibu bapa; atau Potongan untuk ibu bapa:

·        Bapa

·        Ibu

ü  Tertakluk kepada kriteria di bawah seksyen 46 (1) (o) Akta Cukai Pendapatan 1967

ü  Tidak menuntut rawatan perubatan, keperluan khas dan perbelanjaan penjagaan untuk ibu bapa pada tahun pentaksiran yang sama

 

RM5,000   RM1,500 RM1,500 RM5,000

 

RM1,500

RM1,500

16. Kelengkapan penyusuan ibu RM1,000 RM1,000
17. Yuran yang dibayar kepada pusat penjagaan kanak-kanak dan tadika RM1,000 RM1,000