This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Panduan Membuka Klinik di Malaysia

Anda telah menjadi pengamal perubatan atau doktor buat sekian lama dan selepas beberapa tahun menimba pengalaman, anda merasakan bahawa anda akhirnya bersedia untuk mengambil langkah seterusnya dengan membuka klinik anda sendiri di Malaysia. Bagaimana anda akan melakukannya?

Di Malaysia, Kementerian Kesihatan bertanggungjawab untuk memantau dan mengawal selia semua kemudahan dan perkhidmatan penjagaan kesihatan swasta yang telah ditubuhkan secara sah di negara ini melalui Program Perubatan mereka. Unit Perlesenan pada sisi lain, bertanggungjawab untuk perlesenan hospital swasta, klinik bidan persendirian dan rumah penjagaan swasta, walaupun pada mulanya ini dilakukan dengan keupayaan yang terhad.

Oleh kerana terdapat peningkatan dalam permintaan untuk kemudahan dan perkhidmatan penjagaan kesihatan swasta yang lebih baik, undang-undang yang lebih sesuai diperlukan untuk dilaksanakan dengan peranan yang lebih baik untuk Unit Perlesenan menjadi keperluan. Dan kerana itulah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan Swasta 1998 digubal.

Menurut Akta Kemudahan & Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan Swasta 1998 dan Peraturan 2006, sebuah klinik swasta di Malaysia adalah yang ditubuhkan di mana-mana premis, selain daripada kemudahan penjagaan kesihatan kerajaan yang digunakan atau bertujuan untuk amalan perubatan dan rawatan pesakit luar. Rawatan termasuk:

 • Pemeriksaan, diagnosis dan rawatan seseorang yang kesakitan atau dipercayai mengalami sebarang penyakit, kecederaan atau ketidakupayaan minda atau fizikal
 • Pencegahan atau meningkatkan perkhidmatan kesihatan
 • Rawatan atau pengurangan keadaan abnormal tubuh manusia

 

Langkah-Langkah Memulakan Sebuah Klinik

Sebaik sahaja anda memutuskan bahawa anda bakal membuka klinik sendiri, anda perlu mengambil langkah-langkah berikut bagi memulakan klinik di Malaysia:

 • Langkah 1 : Pastikan premis itu sama ada disewa atau bangunan yang anda sendiri miliki.
 • Langkah 2 : Mohon pendaftaran dengan negeri masing-masing (dikehendaki oleh Akta Kemudahan & Perkhidmatan Kesihatan Persendirian 2016).
 • Langkah 3 : Sediakan pelan lantai klinik yang perlu mematuhi sepenuhnya senarai keperluan bilik dan ukuran yang ditetapkan di dalam Akta 586.
 • Langkah 4 : Pinda Sijil Amalan Tahunan (APC) untuk memasukkan alamat klinik baru anda
 • Langkah 5 : Dapatkan lesen untuk iklan klinik dari Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) atau Majlis Tempatan.
 • Langkah 6 : APC diperlukan untuk memesan bekalan ubat.
 • Langkah 7 : Pastikan akaun KWSP dan PERKESO bagi kakitangan dilengkapkan.
 • Langkah 8 : Jika mesin x-ray disediakan di klinik, anda perlu mendapatkan lesen khusus yang akan membolehkan anda berbuat demikian.

Semua klinik perlu didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Syarikat asing perlu memperbadankan syarikat mereka di bawah Akta Syarikat 2016 sekiranya berhasrat membuka praktis persendirian di Malaysia.