This page is also available in: English (English) 简体中文 (Chinese (Simplified))

Perkhidmatan Audit Berkanun di Malaysia

Perkhidmatan Audit and Penjaminan

Pakej bayaran untuk Perkhidmatan Pengauditan

Pakej disediakan Bayaran(RM)
tertakluk kepada 6% Cukai Perkhidmatan
Perkhidmatan Audit Berkanun Dari RM 800 *

* Sila rujuk Jadual Bayaran Audit Malaysia untuk butiran caj bayaran.

 
Firma CPA gabungan kami menyediakan Perkhidmatan Pengauditan dan Perkhidmatan Penjaminan yang berpusat di Malaysia kepada pelbagai industri, perusahaan bersaiz kecil dan sederhana, syarikat multinasional dan anak-anak syarikat tempatan dan luar negara yang tersenarai. Perkhidmatan kami termasuk:

  • Audit Berkanun Malaysia
  • Perkhidmatan Audit Dalaman
  • Interaksi Audit Khas

 

Perkhidmatan Audit Berkanun

Pendekatan jaminan kami bukan sahaja memberi tumpuan pada penyata kewangan sesebuah organisasi, tetapi juga pada operasi perniagaan organisasi tersebut. Kami sentiasa peka terhadap peranan utama juruaudit sebagai penjaga faedah pemegang-pemegang saham.

 

Perkhidmatan Audit Dalaman

Audit dalam merupakan pemacu utama bagi pengawalan pengurusan yang berkesan, pengurusan risiko yang proaktif, tadbir urus korporat yang baik dan proses penambahbaikan yang berterusan. Diantara penyelesaian komprehensif yang kami sediakan bagi audit dalaman adalah:

  • Membantu organisasi membangunkan dan melaksanakan metodologi audit dalaman berasaskan risiko
  • Membantu syarikat menjalankan pentaksiran risiko, penilaian dan pengujian
  • Memberi nasihat mengenai penubuhan sistem kawalan dalaman yang mantap
  • Menyediakan sumber tambahan khusus kepada jabatan audit dalaman sendiri
  • Bekerjasama dengan juruaudit luaran berhubung dengan prosedur audit berkanun tahunan mereka

 

Perkhidmatan Audit Khas

Kajian audit khas memerlukan pemeriksaan yang menyeluruh dan objektif perniagaan yang berasaskan nombor. Ia membantu pengurusan mengenal pasti dan menumpukan perhatian pada bidang utama dan masalah-masalah dan memberikan pandangan dan keselesaan kepada pihak pengurusan dan juga untuk kepentingan luar.